Administrering av brukere og roller

Avhengig av eget tilgangsnivå kan brukere i EQ Admin administrere bruke i egen klubb.  Som leder kan man administrere brukere på alle nivåer.  Brukere kan administrere brukere og tilganger for brukere med lavere tilgangsnivå enn seg selv.  For eksempel kan en arrangementsansvarlig administrere tilganger for speaker, sekretariat, tidtaker og påmeldingsansvarlig.

Logg deg inn i EQ Admin på vanlig måte for å legge til eller administrere brukere.

https://timing.quick.no/QTAdmin

Velg menyen “Roller/Brukere”

Du kan der huke av for hvilke tilganger brukeren skal ha.

roller

For å legge til en ny bruker klikker du på “Ny bruker”.  Du kan da søke blant personer som er registrert som brukere i systemet.  For å legge til en ny person klikker du på “Ny”.

Fyll inn brukerens person- og kontaktdetaljer og klikk Lagre.  Deretter kan du huke av for hvilke tilganger brukeren skal ha.

Roller2

Innen 10 minutter etter at du har opprettet en ny bruker, eller endret en brukers roller vil brukeren motta en epost med informasjon om rolleendringen.

Related entries