Anmodan för efteranmälan

Hantering av efteranmälda deltagare har förändrats, med EQ Timings anmälningssystem så finns det inte något behov att stänga anmälan om tävlingen inte är fulltecknad. Det viktigaste är att vara tydlig i all utgående information som trycksaker, hemsida, Facebook mm och beskriva proceduren. Vi anmodar alla arrangörer att hålla anmälan öppen hela tiden fram till start. Avgift för efteranmälan läggs in i anmälningssystemet och kommer på deltagarens faktura.

Information att priset är högre efter xx datum ger önskad effekt och de som ändå önskar anmäla sig i sista stund gör det med fördel på PC eller smartphone innan man åker till arrangemanget för att på tävlingsplatsen enbart hämta ut sin nummerlapp innan start. Ju tydligare informationen är ju mindre blir behovet av efteranmälan på tävlingsplatsen. EQ Timing har flera exempel på arrangemang som tidigare hade 2-300 efteranmälda på “gammalt vis” som nu med högre deltagarantal har 30-40 anmälningar på plats.

För arrangör som inte använder EQ Timings anmälningssida BÖR använda QT Admin för registrering av efteranmälda deltagare på tävlingsdagen så att deltagarna hamnar i rätt distans, klass och slutligen får riktigt resultat.

Related entries