Borland Database Engine feil

Manglende lese og skriverettighet på en config fil gjør at man kan få feilmeldingen “Cannot find Engine configuration file” og “An error occured while attemting to initialize the Borland Database Engine”

Løsning:

Start utforsker og finn filen c:\bde32\idapi32.cfg
Høyreklikk på filnavnet
Velg arkfanen Sikkerhet
Klikk rediger
Velg brukernavnet du er innlogget med
Kryss av for Lese og skrive i listen nederst.

bdeerror