eSykkel Versjonsliste

2017

Ver 74
UCI id hentes fra EQ og skrives på vanlig start og resultatliste

Ver 73
Rundelengder endret på startliste. Inkl gateritt modulering
Minnelekasje i emit live fikset.
Rettet feil i u 23 resultatliste for uttatte ryttere

Ver 70
Ukjente brikker og endlastng fra EQ. Endret feilmelding. /fjerner brikkenr før eksisterende rytter.
Ukjente brikker i tidtakingsvindu. Justert rutine for rundetelling og innelgging i ncf raporten.
Rettet feil fra 69 med nyspeaker/ hvor i løypen.

Ver 69
Rapport Ikke i Mål kan nå filtreres på felt.
Rapport mellomtidsresultat kan nå filtreres på felt
Nyspeaker: Ny fane som viser siste tid/passering for ryttere og med mulighet til å sette DNS på dem uten tider.
Tidtaking  hurtigregistrering av brutt/dns/ viser nå navn på rytter i listen.
Innlegging manuell løper: Setter nå nasjon til NOR om feltet er satt blankt.
Resultatliste/Mellomtid/feltliste kan nå grupperes per felt når rapportene startes.
Ny funksjon Brikkeflyttfil som lagrer fil med brikkenr og leiebrikkenr fra ett ritt med mulighet fil å importere i et annet ritt.
– bruker eq referanse som oppslag slik at man kan ha nye startnr.
– Fil lagre som og fil>importer

Ver 68
Rettet feil nyspeaker. Spekjermbilde oppfrisket seg selv når fokus ble endret.
Rettet feil i nedlasting EQ- For lange klassenavn ga dublett.

2015

Ver 67
Byttet til Azure server for gprs data fra emit

Ver 66
Excelimport. Rettet problem med fødselsdato

Ver 65
Resultatliste: Endret visning plasssiffer uttatte løpere.
Målfotojustering, endret feilmeling.

Ver 64
Sortering komunikeer etter startnr.
Temp katalog

Ver 62
Opplasting med landskode til EQ, Rettet feil henting påmeldte fra 61.

Ver 61
Import av lagtempo fra EQ

Ver 59
Nasjon tas med i import fra EQ
Lagtempo. Justert speakerbilde, startklokkefil

Ver 58
Endret live oppdatering og mellomtider

Ver 57
NC poeng og Nasjonsfelt vises som standard
Trekking: Bruker rekkefølgenr istedenfor distanse+rekkefølgenr.
Eksport csv fil for opplasting EQ: Endret til semikolonseparert

Ver 56
Endret opplasting  EQ. Opprettes nye øvelser og påmeldingsstatus beholdes.
Nyspeaker. Rettet liste for Alle
Startliste overskrifter

Ver 53
Fikset kolonnefeil csv exsport.
Ny speaker. Fjernet duplikate feltnavn.

Ver:52

Live: Norske tegn i arrnavn/Startliste fornorskes. (Midlertidig løsning)
Live: Team tas med.
Resultat: Eksport av csv fil for EQ Timing import


Startliste: tar med distanse og antall runder dersom registrert.
Start og resultatlister:Sorteres etter rekkefølgenr.
Start og resultatlister(fra klassevalg) Begrensing til felt innført
Innskrivingsliste kan begrenses til felt