eTiming Versjonsliste

Versjonsliste eTiming 4.0

Kjente saker

EQ Live Skiskyting: På stasjonen skyting må man registrere at det er skyting manuelt i EQ Admin.  
Klubben online stafett: Fortsatt problem når enkeltløpere er påmeldt til flere lag/klasser.  (se også 591)
I enkelte skjermbilder må man klikke Oppfrisk litt oftere enn man måtte før.
Oppdater EQ: Dersom arrangementet allerede er lagt ut på Etiming live må man sette rett idrett i EQ Admin for å kunne oppdatere der også.XP: Ved feilmelding  ved oppstart: Opprett mappen c:\users\public\documents\etiming  og kopier inn system.mdw dit.

Paralelle etapper/ Flere løpere på samme etappe blir omskrevet i 4.1

Eventor: Løp uten starttid blir ikke vist i listen for løp etter søk. Legg inn første start i Eventor for å løse problemet

Lisens: Merk at man fra 2021  må ha oppdatert lisens. Starter ikke programmet eller det gis beskjed om manglende lisens kontakt 

support@eqtiming.com

4.0.898
Rettet problem med strekktid o-løp og ets på mål.

4.0.894
Fis: Mulig med fra-til alder på fis resultatlister
Fjernet corona melding strekktider

4.0.892
Rettet problem hente starttider via gprs server
Rettet problem fra 890 med o-løp og avlesning fra ECU

4.0.890
Tidtaking:  STøtte for Moxa tcip

Tidtaking: Støtte for startgrind og fotocell over gprs

4.0.888

Lagt til backupstart og backupmål for å vise alle data i samme database for Fis fiming report
Flyttet heat oppsett til data>klaser fra sprint skjermbildet.
Fikset fisdato ved nedlasting av fislisten

 

4.0.887
Lagt inn rette fis datoer for sesongen 2021/2022
Rettet feil ved slett date>Brikketider
Rettet problem ved manglende lisens og opplastring til EQ Live
Endret slik at sluttid oppdateres med klokkeslett istedenfor  tid fra start på klasser med brikketid

4.0.884
Rettet problem med manglende flerdagers kontingent fra eventor

4.0.883
Fikset leiebrikker flerdagers startliste
Koronatrekking.

4.0.880
Flerdagers Eventor Justert plassiffer /vis tid
Flerdagers Rettet problem med blanke tegn i klassenavn / klasse ikke synlig i løperbilde

4.0.879
Koronatrekking flerdagers. Kopierer  klassedata til de neste dagene.

4.0.878
Koronatrekking. Starter på høyeste startnr i tilstartnr feltet i klassene.
Koronatrekking. Rettet feil ved tilfeldig tildeling av lag

4.0.877
Rettet feil ved lave comporter.
Støtte for ets2 light
Kjenner igjen escan2 ved søk etter klokker.

4.0.876
Rettet pakkenr fra mtr
Justert koronatrekking flerdagers.
Endret innlesning av logfiler på nytt fra tidtakergriden.

4.0.873

testet med emit escan2. Virker med escan 1.05 versjon og oppsett som 14 Emitag brikkeleser. (ikke escan)
Rettet ved comporter over 100
Justert koronatrekking

4.0.871
Rettet feil ved dobbel kontigent registrert og opplasting til Eventor

4.0.870
Lagt til feilmelding ved klassenavn som inneholder komma i eventor. Slike må rettes i eventor.

4.0.861
Rettet feil. Resultatliste som ikke ble vist i forhåndsvisning.
Rettet feil ved oppgraderig fra eldre baser.

4.0.860
Fikset feil i 855 ved bruk av MTR
Integret forvarsel. Fikset bug.
Webservice skrevet om til Easy Api.
Timing report fis er utvidet.
Udp Easy api lagt til i tidtaking.

4.0.855
Ny lisenssjekk. Så godkjennes ikke etiming lisensen så kontakt support@eqtiming.com
Nytt speakerbilde med integrert forvarsel. (Kun sql server versjon)
NSF Fis lister oppdatert for 2021
EQ Live Overfører nå begge brikkenr og oppretter stasjoner og alias /serienummer som EQ Admin selv
EQ Logo / Nye snarveier til etiming 2021

4.0.853
Rettet feil i 852 eventor resultat
Rettet feil i meny enkel orientering. Forskyvning

4.0.852
Endret kontingent metode eventor for å kunne ha ulik kontingent i en klasse.
Eventor id søk.
EQ Live endring ved alanumeriske klasekoder.

4.0.851
Fikset problem med lange klassenavn i eventor
Start>Sjekk gamlebrikker  Kan nå sjekke brikke to istedenfor brikke 1. (når man bruker både o og emitagbrikker)

4.0.850
Endret kontingenthåndtering mot eventor.
Endret EQ Live. Oppetter klasse og løype kobling og sortering av klasser i lister.

4.0.847
Endret knockout sprint orientering. Nye regler + EQlive støtte.

4.0.845
Start>Korona trekning.  Tildeler startnr og starttider til tre startgrupper. Gruppert lagvis.

Ny eventor nedlasting. Denne er foreløpig ikke ferdig testet så bruk den gamle intil neste versjon.

 

4.0.844
Resultat>nullerløp lagt til som egen liste. (Løp der differansen mellom runde 1 og 2 skal være minst mulig)

4.0.842
Rettet feil i skiskyting eqlive og Resultatliste handicap(msaccess vesjoner)

4.0.840
Import deltakere spotsadmin. Juster kontingentsatser.
Klargjort for eqlive WS istedenfor LTS. (økt hastighet)
Koblinger i tidtakerbilde er  forbedret. (koble ukjente fra log)
Alle tidtakermeldinger  lagres nå i internlog.
Overvåking : Fikset  sorteringsfeil.
Overvåking:Forbedret skiskytterstøtte.

4.0.836
Fis. Endret datoer til 2020, endret timing rapporten til 2020.
Resultat>Overvåking. Lagt til strafferunde og skyte feil for skiskyting. Ny rundetellesjekk, (grå farge om det mangler en tid på en runde/ minkende tider)
rettet feil i eq live for sprint.
Webservice:lagt til getstartlistEQ
Nssf: Mulig å slå på offset for kurvinnen skiver. (første side tidtaking)

 

 

4.0.832
Oppdater datoer for fisliste.
EQ Live håndterer nå handicap %
Nye logoer for EQUINOR norgescup.
Funksjonshemmede lister: Ny startliste og Sprint Heat/jaktstart liste.
Fis live (sql server) Mulighet for å slå sammen klasser på codex. Brukes når det ikke er opprettet codex for alle aldersklasser

4.0.830
Resultat>Timerecorder Ny funksjon for å velge om eksisterende tider skal overskrives eller ikke.

4.0.829
Rettet feil i Speaker Målgangsliste

4.0.828
Endret eq live stafett access baser.
Valgfri kode på post ved startsjekk orientering.
Endret så  eqlive ikke laster opp startsjekkpost.

4.0.826
Fikset utskrift resultat endrede klasser
Fikset problem med tomme jokerposter.
Fikset problem sql server og registrere omstart + bedre funksjonalitet registrere omstart på alle resterende i en klasse.
Ny funksjonalitet for å lese ukjente brikker/brikker på nytt Orientering i tidtakervindu. Alle brikkedata/logfil lagres i basen.

Rettet problem med eventor og slettede deltakere etter nedlasting.

Endret slik at strekktider fir urangerte klasser ikke lastes til eventor.

 

4.0.815
NOF Endring  knockOut sprint.
Jusering dublette brikkenr

 

4.0.814
NOF Endring i knockOut sprint.

4.0.810 Bruk fil>oppgrader på eldre databaser
Sprint Tilfeldig heattildeling på urangerte klasser.
Sjekker klokketider ved avlesning i mål mot pc/databaseserver tiden.

4.0.809
NSSF: Justert opplasting til EQ Live. Merk at skytestasjon må settes til Skyting i EQ Admin manuelt.
Nytt speakerbilde for Målgang, Justert resultatliste Anvendt tid. Begge deler brukes i tilfeller der man ønsker egen liste fra klassens starttid og ikke fra deltagerens starttid.
Bonussekund som egen poengtype for sammenlagtlister type Tour de ski.

4.0.808
Resultat>Timerecorder. Manuell tidtaking  inntasting startnr eventuelt startnr + tid.

4.0.807
Endret SSL protokoll. Gjennoppretter komunikasjonen med Eventor.

4.0.805
TD rapport langrenn. Lagt inn 18 år som eget felt.
Skiskyting. Endret meny Overvåk.
Endret på rapporter og gruppering.
Endret på Bruk brikketid meyvalget i tidtaking.
68 som startsjekk gir nå overføring av starttid til EQ admin.

4.0.0.804 Krever Fil>oppgrader på eldre baser
EQ Live feil i opplasting skiskyting.
Trekke/ledige fiks fra 803
Sprint: hente ekstra fra prolog.
Justert noen overskrifter på rapporter.
Det er fortsatt noen rapporter som har ekstra elelr skjult overskrift.

4.0.0.803 Krever Fil>oppgrader på eldre baser
Ny pdf fiks.
trekke startliste. Legger til ekstra ledig slik at ny klasse alltid begynner på et helt intervall. (når flere staretr sammtidig)
Trekke startliste: Mulig med pulje i minutter før ny klasse. Settes på hver klasse.

4.0.0.802
Rettet problem med  lagring av rapportr til pdf  i Win 10
Lagt til sjekk mot om øvelser/løyper er slettet i Admin ved live overføring.
Oppdatert raportgenerator.  Sed melding til support@eqtiming.no om rapportene oppfører seg anderledes.

4.0.0.781
Start>Trekke startliste  Nytt valg for å importere IOF world ranking liste.
Fisresultater. Justerig for format nåt 1000 deler er satt som oppløsning.
Fisresultat timing report. Justert feil i sql

4.0.0.780
Fil>Lagre som  To nye filer her for å flytte brikkenr til andre løp basert på fiskoden.
Fisoppslag fra deltakervindu. Oppdaterer nå også fødselsdato og nasjonskode.
Rettet feil i summering av kontigentlister.

4.0.0.779 
Trekke startliste. UTF8 encoding på import seedingsfil fra EQ. Flere funksjoner i seeding. inkl Laveste rank først, useedede sist., Import fil med SA kode + rank.
Fis lister med datoer for 2019
Endringeri Speakerbilde sprint.
FIS Timing rapport kan nå lages fra Etiming.
Ny funksjonalitet / skjermbilde på Resultat>Fisresultater

 

 

4.0.0.776
Endret langrenn sprint og opplasting til EQ Live
Endret thermo print utskrifter ved tidtaking.
Enkel o-  Ved manuell oppgevet disk skrives ikke ny lapp ut. Og skjermbildet oppdateres ikke en gang til.

4.0.0775
Endret chronotrack adressser for nedlasting av tider. (Serveren er flyttet til azure)
Endret adresse for EQ Live  EQ Synkronsiering

 

4.0.772
Eventor: Sletter løpere lokalt som er slettet i eventor.
Eventor: Laster ikke opp noclas
Løype import: Søk på løypenavn. Klassematch endret slik at mellomrom og – ulikt plssert i eventor vs ocad matcher bedre.
Tidtaking: Min tid i mål opsjon lagt til. Gir mellomtid 188

4.0.769
NOF Summering kontingentrapport er endret.
Noen rettinger i forhold til endrede data fra eventor.
Mulig å sette max brikkenr for nedlasting. Brukes om man vil kjøre kun elite i etiming og resten i admin

4.0.762
NSSF  sql server versjon er testet.
NSSF Stafett Oppretter standard stasjonsnavn
NOF: Endret stafettimort fra Eventor.
NSSF: Handicap poengberegning tilsvarende som for langrenn.
NSF: Fisliste og cc settes når fisliste hentes.
Thermoprint o-løp. Endret sidestørrelse.

4.0.749
Rettet problem med å hente arrangement fra EQ timing.
Rettet problem ved strafferunde registrering.

4.0.747
Rettet feil ved visning av skyteresulat. Skiskyting

4.0.746 
Koble ukjent brikke i tidtakervindu. Leser inn alle tider fra logfil.
EVENTOR: Godtar manglende  data fra eventor. (modify dato er tomt )

4.0.745 28.11.2017 Krever fil oppgrader på gamle baser.
Lokale serier, lagt til U23 mulighet.
Bugfixer, fotocelle tid, FIs-live,

 

4.0.743 17.11.2017
Støtte for å laste opp lokale serier til EQ Admin. (eks serier der kun løpere fra en krets skal telle)
Rettet feil i aldersutregning  for Sjekk alder i deltagerbildet.

 

4.0.741 16.11.2017 – Krever fil oppgrader på gamle baser.
Import sportsadmin. Feile brikkenr, gamle brikker og feil alder vises i egne skjermbilder etter import.
Løper: Ny funkjson for å sjekke alder. Løper>Sjekk alder.  Kan også vises fra filter nedtrekk.
Synkroniser med EQ. Rettet feil i duplikatsjekk ved nedlast av løpere som opprinnelig var lastet opp til EQ.

4.0.732 25.08.2017
Stafett>trekke startnr Rettet slik at klasser som ikke har frastartnr satt ikke blir med i trekkingen.

4.0.731 23.8.2017
NSSF: SQL server Ny overvåkingsmatrise.
Excel: Fikset at telefonnr ble kuttet.
Excel: Lagt til tlf i exsport.
Historietabell: Endret primarykey.
NOF: Utskrift strekktider thermo. Rettet plassiffer ved bruke av både emitag separat brikkeavlesning.
NOF: Ved avlesning av brikke mot allerede registrert tid skrives det Diskkontrolmelding i tidtakergriden.

4.0.729 26.7.2017
sql: resultat>matrise  lagt til dynamisk passeringsoppsett, søk, og hurtigmeny.
data>navn lagt til utskrift thermo mellomtid og mål.
rettet feil ved valg overskriv likt meldingsnr i tidtaking.
rettet feil thermo mellom+mål. plassering feil når klassekode var ulik klassenavn

4.0.724 22.7.2017
nsf lagt til nye datoer for fislister
rettet feil i disktekst urangerte klasser.
rettet manglende poststed i import data fra tidligere løp.
ønsker>mellomtider til brikker. Spør nå om postkoden skal beholdes, Ved nei legges det til offset på 10.000

4.0.723 17.6.2017
Rettet feil skriv brikkeetikett o-løp Ovation. Manglende klubb.
Lagt til mulighet for atomatisk utskrift mål mellomtid ved GPRS (Thermo 80mm alle) . URl hentes fra data>løp.
– Merk at målkode må være 999 i passeringsoppsettet.

 

4.0.720
Rettet feil stafettklasser
Rettet feil SQL server eventor opplasting.
Rettet startnr offset (start>skriv startliste)

4.0.719
Fakturainformasjon lastes opp til Eventor. (de tre kontingentnivåene + brikkeleie). Beløpene må settes rett på klassene.

4.0.715  NB Bruk fil>oppgrader på eldre databaser
NSSF: Hurtigknapp for å kopiere skyteoppsett til alle klasser.
NSSF: Fikset feil ved oppdatering i loop på skyteoppsettet
Før start>Pakkeliste klubb/krets: Mulig med fritekstfeil. Legges in under data>løp
Startliste. I startnr rekkefølge  skrives nå klasse istedenfor brikkenr.
Tidtaking: Ny høyreklikkfunksjon for å bytte bruttotid med brikketid for markert deltager
Eventor: Endret opplasting for DNS
Sprint speaker: Endret visning for LL/ hvem som går videre.
Sprintstafett: Endringer i trekkeprosedyre og resultatlister.

4.0.713
NSSF: Rettet feil i supersprint resultatliste
NSF: Rettet feil i speakerskjerm sprint.
Hardkodet : som skilletegn for klokkeformat.

4.0.712
Stafett fra EQ:Seeding/lagnr
Import o-card 3.0 Endret rgel for kartbytte vs ordinær klasse. (Postene begynner på 1 eller forstsetter)

4.0.711
Handikappede rapport. Visning av sub klassefelt
Lagt till scroll på mellomtider stafettspeaker
Stafettspeaker: Lagt til fargekoding på beste etappetid
Stafettspeaker: Lag som ikke har passert vises nå også på mellomtidsteder.
Fis rapportering: Sjekk av dublette fiskoder ved opplasting.
EQ hent stafettlag: Starttid settes nå kun på 1 etappe.
EQ hent stafettlag: Avmeldt status oppdateres (ved nye lag eller om statusen var  påmeldt eller avmeldt)
Stafettspeaker Kompatibel med sql server

4.0.710
NSSF Rettet problem med skivenr på startliste i sql server.
Tabbed speaker: Drag av speakervindu er flyttet til høyre mustast for å hindre at nye vinduer blir laget for raskt.
Speaker scroll: Sql server, retter feil i plassering på mellomtid

4.0.709
Fullført som egen status på løper uanhgengig av klasse.
Fullført gis fifiktiv tid om status endres
Fullført status kan settes i hurtikkomando i tidtakingen.
Hurtigkomando reagerer på startnr + F/N/B/D  uten enter for fullført,Ikke start, Brutt og disk

4.0.705
Rettet feil ved trekke startliste. Hoppet over ett nr når det var satt frastartnr på en klasse.

4.0.703
Emit gprs server: Endret parameterhåndtering mot gprs serveren. (Endring i script på serversiden gjorde at alle meldinger ble sendt på nytt)
NSSF: Endret innhenting av skytedata fra kurvinen/Megalink ved stafett.
SA: Endret slik at KID feltet kan være alfanumerisk ved fil>import>oppdater fra csv fil.(Muligjær bruk av idrettsnr fra sa som nøkkel)
NSSF: Endring i sending av skyte resultat til EQ Live

4.0.702
Sprint. Rettet  mulig semifinaleproblem ved access baser.
Startlister: Sorteringsfeltet overstyrer løype sortering.

4.0.701
Escan: Spoole data implementert.
EQlive Varsel og passord på slett alle data på server. (Også ufakturerte data blir slettet)
NSSF: Skyteresultat på eqlive.
NSSF: Kode 69 for tider før 1skyting og 72 for tider etter skyting.

4.0.700
Deltagerbile: Ny knapp for å slå opp brikkenr mot emit sin server. Viser de siste passeringer i nettleser.
Tidtaking: Ny høyreklikkvalg. Ukjente løpere. Dersom man har startstasjon som nuller brikkene kan programmet foreslå hvem den ukjente brikken tilhører og koble.
Fix: Rettet feil sql server og lage ny database. Feil fra 699

4.0.699 – Krever fil>Oppgrader av databasen på eldre baser.
-Lagt til parametre for å styre lagring av logoer på lister. Og splittet logoen nede i to.
Oppsettet er i arrangement>Egenskaper  for langrenn og skiskyting.

4.0.698

Lagt til utskriftsmulighet fra start>gamle brikker
Lagt til oppslag av de ETS/ECb man bruker mot emit sin gprs server
Justert thermo print med beskivelse. (Viser poster man hopper over)

4.0.695
Rettet problem med oppfrisking av lagnavn i deltagerliste etter excelimport.
Endret felttype lagnavn i stafettabell.

4.0.693
Rettet feil manglende plassiffer presseliste ved avkryssing for å ikke oppdatere plassering i resultat>skriv resulatliste.

4.0.691
Sprintspeaker: Nytt scrollpanel.
Tabbed speaker: De enkelte tabbene kan frigjøres fra siden slik at man kan vise flere skjermbider sammtidig.
EQ Live: Endret på klasseoppsett slik at klasser som er satt med ikke vis live nå settes som ikke vis tid/ikke ranger i EQ Admin.
– Ikke vis live virker elelrs bare på emit liveserver .
-Lagre startklokkefil. Hardkodet tidsformatet til hh:mm:ss

 

4.0.690
Ny funksjon for å lage liste over gamle brikkenr og sjekke online om batteribytte.
Fis: Innlegging av sprint/dist poeng for løpere som mangler poeng i hovedgrenen.
Fis: Ny funksjon for gruppering ihht scandinavian cup seeding.

4.0.689
Import av NC fil/( seriefil eq er endret.
Justert starttid og fikset feil i Koble ukjent  starttid til løper i tidtakervinduet

4.0.686 (Krever fil>oppgrader på eldre baser)
Diverse>Stor bokstav i alle navn, Kjører nå en automatisk refresh etter at funksjonen har kjørt.
Skiskyting er slått på igjen.
Filnavn endret til etiming2017. Mulig brannmur må oppdateres.
Bruk brikketid overstyrer bruttotid på løper.
Sjekk mot antall akrt ved o-påmelding.
Sprint. SQL Server justeringer
FIS Endret min poeng til 20.
FIS live justeringer. Fis live krever innlogging og må avtales med EQ timing.

 

 

 

4.0.683 NB Ta fil>Oppgrader på eldre baser for å kjøre denne versjonen)
Nytt sorteringsfelt på klasser for å overstyre alfabetisk/ løype/rekkefølge sortering.
Rettet overskrift på fil>resultat  når løype er valgt som type.

4.0.682
Ved opprettelse av nye baser kan feltoppsettet nå kopieres fra et tidligere arrangement.
Thermosres strekktider alle. Rettet feil her.

4.0.680 (NB Krever bruk av fil oppgrader på eldre baser)
Stasjonsoversikt/feilmeldinger er samlet øverst i tidtakerbildet.
Endret innlegging stasjoner under stasjonsoppsett:
Poeng-o. Rettet feil.LØper har nøyaktig samme tid som tidslimit.
Eventor: Mulighet for å laste ned påmeldinger for en og en klubb/loppe igjennom alle klubber.
EQ Live. Endret slik at kun løyper som er på klassen vises på live og mellomtidsoppsett.

4.0.679
Rettet index feil ved nedlasting stafettlag fra eventor (SQL Server versjon)
Endret id bruk fra startnr til eventorid for opplasting stafettresultat til eventor.
Rettet html liste mellomtider for skiskyting.

4.0.678 
Innlesning mtr som startregistrering/ avvikssjekk. Bruker nå begge brikkefelt. Rettet bug parameter…
Stafettklasser: kan nå opprette klasser rett i stafettklassebildet.
Stafett: Ved flere navn på hver etappe: Etappenavn funksjonen slås på automatisk. Alle løperne vises på startliste.

4.0.677
Eventor: Endret på jaktstartimport. /regel/handling ved manglende regel. Oppdaterer totatid og antall løp.
Resultat>Egen rapport for o-løp jaktstart.
FIS: Overfører nasjon og fødselsdato om tomt.
Koble ukjent brikke; Forbedret kobling når det er ukjent både fra meldepost og i mål.

 

4.0.676
Import løyper/poster: Importerer nå gaflinger / setter rett løype om dette er satt i o-cad filen.
EQ Live. Justeringer for Sprint langrenn.

4.0.675
Speakerskjerm for poengorientering

4.0.674
Nye datoer for fislister


4.0.673 

Flerdagers startliste, kun leiebrikker. Rettet parameterfeil.
Import fra csv fil, kontingentnivå, Oppdaterer multi.

4.0.672
Brikkenr legges inn på lag ved stafett med en  brikke. (Holmenkoll/Lagtempo)
Endret runde telling emitag ved brikketider.

4.0.671
SQL Server endret på innlogging og flytting av database. (Ved feil legg til Alle rettigheter på databasefilen som skal flyttes. -Høyreklikk på filnavn,egenskaper-sikkerhet)

4.0.669
O-Løp/TFP Mulighet for tilleggstid istedenfor disk ved manglende post.
– Legg inn tid i poengfeltet på poster i løypen og bruk thermo utskrift med tillegg. (nederste valget)
Cronotrack; Rettet feil ved tider i motsatt rekkefølge og ihht stasjonsoppsett.
Rundetelling rettet feil ved 99 som antall runder.

4.0.667
-Ny søkeskjerm for sekreteriat (Online menyen)
-Hastighetsforbedring sql server for Tabbed speaker.
-Gprs stasjoner lagt til start og sluttid per stasjon.
-Hente gprs Endret slik at hvilke melding som hentes holdes i minnet istedenfor at man spør i databasen.
NB: Kjør fil oppgrader første gang databasen brukes med denne versjonen

4.0.665
Data>løyper. Lagt til max tid.  Tider etter klokkeslett avvises.  Gjelder for hver løype

NB: Kjør fil oppgrader første gang databasen brukes med denne versjonen

4.0.664
Antal tider på klassen: Hurtigknapp for å oppdatere på alle klasser i løypen.
Hente tider GPRS fra chronotrack. Endret slik at data hentes fra transaksjonskøen og ikke databasen.
Endret begrensning starttider fra/til. Chronotrack.
Rundetelling, Speakerskjermbildet. Noen justeringer. Teller nå runder 1-999 dvs passering gjennom mål.

4.0.663
Endret tekster jokerposter og flyttet behandlingen av jokerpostene.

4.0.662
Rettet oppfriskingsproiblem i brikketildeling. Bytte mellom skjermbilder resatte comport til com 1
Rettet feil ved gjenbruk av brikker (brikketildeling/ECU innlesning i personskjermbildet)

4.0.661
Endret : Enter/tab som feltflytter navn
Justert dublettbrikker eventor
Endret thermoutskrift strekktider. 


4.0.660
O-løp eventor: Endret oppførsel dublette brikkenr.
O-løp: Enkel: Knapp for å vise alle klasser i tilfeller der man velger å melde seg på i en ulovlig aldersklasse.

4.0.659
O-Løp/Eventor rettet feil med kjønnskode
O-Løp/Eventor Endret til nytt format for nedlasting av alle deltagere.

4.0.657
Løper>liste. Nytt aksjonsvalg : Bytte brutto og nettotider for markerte løpere.
Løper>Diskhåndtering. Endret på farger og justert design.
Live EQ timing. Mulighet for å laste strekktider opp etterhvert som brikker leses av.

4.0.656
O-løp: Endret håndtering av kode 90/190
O-løp fikset feil vising poster løperbilde
O-løp. De fleste funksjoner takler nå bruk av to ulike brikker.
O-løp. Rettet feil ny diskkontroll.

4.0.655
Rettet feil i brikkeflyttfil (mellom to dager med SA påmelding)
Rettet feil i Funksjonshemmede liste
Endring i avrunding fis renn/hundredeler
Egen eksport resultat ntb fra fisresultatmenyen
Rettet feil i mellomtidsoversikt for høye koder.
Fis resultat: Knapper for codex/løypedata. Autostart av mailklient ved fisliste
O-løp. Justert regel for strekktider nå to ulike brikker kan brukes
Opplasting strekktider o løp til EQ timing

 

4.0.654
NSSF Rettet feil ved nedlasting påmelding to dagers.
Rettet en avrundingsfeil ved manuell tid.

4.0.651
Rettet problem med klasseimport når det er foretatt fil>oppgrader eller importbasen har gammelt format.
Rettet feil med logo stafett startliste
Rettet feil ved egenskaper skiskyting. (teksten i idrett forsvant ved endring i andre felt )

4.0.650
Fikset feil i antall startende på off.resultatlister.
Fikset problem med logoer på stafettstartliste.
Lagt til clearcache for EQ live

4.0.649
-Sprint valg for u23 og U19-23
-Logokistering stafett og sprint
-Fikset bladffring på nyspeaker

4.0.648
-Støtte for Emit eScan.
-Støtte for skiskyting er nå tatt bort i fra etiming. Det henvises til EQ Admin for skiskytterrenn.

4.0.646
NSSF Justeringer  for EQ live skiskyting.
Rettet parameterfeil mtr spooling.

4.0.645
– Rettet feil fra 644 med access violation når løperbilde åpnes.
– Rettet feil ved endring av kommentar på tidstillegg NSSF
– Endring Palisoft import stafett. (“” rundt startnr ignoreres nå)
– Endringer i  eqlive og skiskyting.
– Import csv med EQ utøver ID.

4.0.644
Rettet feil oløp innlening fra mtr (fra  642 ver)
EQ live Stafett kan man nå begrense opplastingen til kun lagnavn, og duplikatsjekk er tatt bort for løpernavn (Når det er stafett)

4.0.643

NSSF. Rettet problem med speakerskjerm når tillegsminutter var satt til tomt felt istedenfor 0

4.0.642 
NSSF:Strafferunder: Sjekk nå kun mot strafferunder for om tiden allerede er innlest.
Live EQ, Rettet feil flerdagers mellomtider
Bedre logikk når det kommer eldre tider inn fra gprs bokser.
Endring på lagresultat når man utelater enkeltpersoner.
MTR endring i tidtakerbildet.
EQ Live Endring på stafett deltagere.

4.0.639
BOF xml import, club selection
Poengo- Fikset bug i landscape rapport for mange poster.
Startnrtildeling (manuelt fra liste del): Slette nr tillagt.

4.0.638
Poeng orientering, Fiks når der er mere enn 75 poster i løypen.

4.0.637 
NSSF Resending av skyteresultat.
Klubbfaktura epost
Pakkeliste klubb, valg av enkeltklubber
EQ LiveResend sprintrsulatter

4.0.634
Rettet feil i 633. Access violation ved oppstart.

4.0.633
Import BOF xml
Fiks for eldre baser skiskyting  for opplasting EQ live
Endring EQ Live for sprint langrenn.

4.0.632
Rettet feil i 431 for gprs komunikasjon

4.0.631

– Enkelsk hjelpefil når engelsk.

– sjekk for decimal/thousen sep

– Ledige startnrliste. Tar hensyn til sorteringsvalget under data>arrangement>avansert
– Rett på nett. Lagt om til ny ip.
– Fikset STATUSU not prepared

4.0.629 

Data >Arrangement Fikset tekster i brikketypefelt
– Ukjente obrikker settes nå til Ukjent status.
– Feilmelding dersom fornavn inneholder nummer og det lastes opp til EQ Admin
– Data>Deltager Man kan nå lese inn emitagbrikkenr ved å koble til ecu. tast ctrl+E for å lese.
– Data>Deltager Status settes til Påmedlt deresom ikke påmedlt og man forlater klassefeltet
-Orientering emitag/ecu. Varsel om det brukes flere enheter med samme kode.

4.0.627
EQ Live sprint
EQ Live tilpasset skjermbilde til alle skjermstørrelser

4.0.626
Poeng-orientering. Rettet feil ved postkoder med 100 i offset (71/171)
NSSF: Rettet linker i venstremeny fra live til EQ Sync
EQ synk: Endret slik at innlegging av ledige startnr i EQ oppdaterer ledige i etiming.
EQ synk: Endret internkode for å passe EQ
EQ synk/NSSF Stasjonsoppsett kopieres ved ny øvelse

4.0.625

-Mellomtider >Fikset filter
-NSSF Fikset visning skyteresultat detaljskjermen.
-Trekke Fikset oppdatering tilbake til klassetabell, bytter grid.
-Trekke startliste>Lagt til egen grid for ulik seeding. /Seeding, rank/fispoeng/resultat day 1
-Trekke varsel om startnr serie er mindre en antall påmeldte+ledige.
– Innlegging fotocelletid/manuell tid i tidtakervindu: Serienr fra stasjon legges inn slik at avlesning o-brikker kan gjøres uten overskriving av tid.
– Sett manuell tid i tidtakervindu har fått egen knapp.
– batterivarsel for poster vises ikke når leser er kun startregistrering
Dymo etiketter: Muligheter for å filtere på klasser.
Sprintspeaker Viser alle som går videre i høyre panel.
NSSF Ved jaktstart/fellesstart to dager kan man nå knytte begge dagene sammen i EQ synk.
NSSF Skytefilter settes ved import fra EQ (X-X-X-X)
Trekke startliste: Ny fane for seeding, flere trekkevalg. Import seedingfil fra EQ rankinger.

4.0.624 
EQ Live: Laster opp tidstillegg.

4.0.623
Flerdagers>Resultat Lagre som html og lagre som csv. Rettet feil når sistemann i en klasse også var første i neste klasse.
data>navn>merk og bytt tider: Rettet feil bookmark not found ved SQL server

4.0.622
Flerdagers>Resultatliste>poeng. Rettet feil når sistemann i en klasse også var første i neste klasse.
Tidtaking: Ved disk og leiebrikke vises halve linjen gul=disk og blå=leiebrikke.
Tidtaking: Husker klokke/port og printer/utskriftstype fra forrige oppstart på samme pc.
Enkel oløp: Ved disk og godkjent i annen løype: Spør om det skal meldes på i ny klasse og så tas det ny sjekk.
Enekl oløp: Forbedret klassesøk /filter
Enkel oløp: Større font på navn
Enkel oløp: Bedre forklaring ved ukjent brikke.
Enkel o-løp: Ved gjennbruk av brikke på startregistrering kan man ignorere dersom det er feilavlesning.
Enkel o-løp: Skjermbilde kan plaseres og plassen huskes

4.0.621
Rettet feil innlegging målpost (oppdatering til arrangemanget) Feil fra 420 versjon.
EQ Live> Mulighet for kun å sende opp manuelle tider. (Når man også kjører tidtaking i EQ Amin)
Eventor: Iof 3.0 som eneste variant.
Eventor: Redesign på laste ned klubber og alle medlemmer i klubbene. Treningsløp orientering.
Thermoutskrift: Resultat alle Thermo 80 mm:QR kode print mot EQ Live, Redisign. Alltid plasssiffer og tid bak leder.

 

4.0.620
Import løyper: >Rettet problem når <Sequence> taggen mangler i iof3.0 filen og løypenavn lignet mye på kartbytteklasser.
Målpost=999 Endret tekst i løyperegister. Posten er der når man ikke bruker stempling på målpost for å lagre distansen fra siste port til mål.
Stafettspeaker Plassiffer mellomtider i access versjoner.
Stafettspeaker  Endret fra kode til beskrivelse for mellomtider i nedtrekksfeltet
Startliste stafett: Begge brikkene kan vises.  Valg når klasser velges.
Stafett: diskkontroll i stafettbildet. (Høyreklikk på løper)
Fis: Klargjort for fislister 2015/16 sesongen
Enkel-oløp : Rettet feil ved klasse og registrering av ny løper i tidtakervinduet.
Setter standard nasjon til NOR dersom tomt på klasse og stansdardstringen også er tom.

4.0.619 
Stafett import kombinasjoner. Ny csv import, eksempler vises i importbildet. (Stafett>Import kombinasjoner)
Speaker: Løypenavn istedenfor løypenr vises i dropdown.
Thermo print disk/ukjente. Skriver alle poster i løypen.
Endret tekst npr tider fra ETS er før første starttidspunkt.

 

4.0.617 /418
Cronotrack gprs hent: Mellomlagrer og sorterer før tidene behandles.
Utskrift strekktider thmeroprinter 80 mm. Fikset layout og lagt til reprint fra løperbildet.
Utskrift strekktider thermoprinter 80mm. Nytt valg som skriver beskrivelse fra posttabellen istedenfor postkode.
Rettet problem i løyperegister med opprette nye løyper/poster.

4.0.616
Poengorientering: Lagt til thermoprinter 80mm  utskrift av poengene. Både i tidtaking og fra løper skjermbildet

4.0.615
FIl>import>Gaflinger/Løype varianter for stafett orientering. (format: 1.1:klasse_variantnavn   eks:  1.1:h17_1aabbcc)

4.0.614
Lagre faktura som pdf. Rettet feil når løperskjermbildet var aktivt. (samme faktura for alle)
Online>Passeringer. Lagt til målfotojustering og strekktid/spurtpris utskrift.
Kontrolert for Windows 10 kompabilitet. Ingen kjente problemer.

4.0.613
Skiskyting: Mulighet for å skrive ut skyteregistreringsskjema. (start menyen)
Passeringsliste. Filtrerbar passeringsliste for mål og alle mellomtider. (Online menyen)

4.0.612
Tidstillegg/fradrag vises på vanlige resultatlister som egen kolonne

4.0.611
Letter koblng ukjente brikker (emitag)
Rettet feil ved oppgradert versjon fra 3.6 og opplasting eventor

4.0.607
Enkel-o/Ukjent brikke. Gjort søk raskere
Rettet feil ved oppdatering fra tidligere versjoner.

4.0.606
Lagt til sortering klassevis starttid for startlister (Når man startnr ikke er i starttidsrekkefølge)

4.0.605
Opplasting eventor. Rettet feil status ved ukjent brikke.
CSV fil for opplasting til EQ Timing (fil>lagre som)
Opplasting eventor flerdagers. Rettet feil etter fil>oppgrader.

4.0.602 Beta Les alle versjonspunktene for denne versjonen før du tar den i bruk.
Støtte for EQ Mobile /EQ Time recorder
Endret ukjente brikker (ingen gjeldende post)
Flerdagers: Rettet feil i poengberegning ved flere ulike klasser

4.0.601 Beta Les alle versjonspunktene for denne versjonen før du tar den i bruk.
Poeng  o- Utvidet navnefelt
Ukjente brikker vises i eget felt og kan spooles fra alle pc i nett.
Terrengsykkel. Jakstart etter tekniske øvelser. (ønsker menyen)

4.0.600 (Beta)  Les alle versjonspunktene for denne versjonen før du tar den i bruk.
SQL server:Rettet feil  ved start tidtaking stafett.
SQl server: Lagt til backup og restore rutiner. Restor til gammel eller ny database
Tidtaking ETS Lag til batterisjekk ved lav Volt.Kan indikere defekt batteri/battericelle
Rettet feil Gafling/stafett
MTR startinnlesning. Rettet feil.
Enkel-Orientering:Nye rutiner/skjermbidler. Påmelding med 250/mtr. Kobling ukjente, Diskoversikt/behandling
Stafett: Varsel ved manglende etappeantall ved innlegging manuelt.
Sprintstafett: Endret henting av løper.
Løyper: Ny arkfane for Poster i Løype.
Eventor: Endret hent personer som ikke er påmeldt/ Hente navn uten å ha løpet registrert i eventor. (17/3)
Nye funksjoner på Poster i Løype(17/3)
Visning brikketildeling o-typen (18/3)
RTR Mellomtider(18/3)
Fikset feil Lagoppstilling stafett oppslag mot en annen base.(18.3)
Enkel-Orientering: Lagt til Godkjent skjerm med plass og antall igjen i skogen. (19.3)
Brikkeetiketter .Rettet feil field not found (19.3)
Enkel-o Rettet tekst ved godkjent løper. (20.3)
EQ Live Sender nå brikke nr når man har løp uten startnr.(20/3) > Denne virker pt ikke for lange brikkenr. –> Funksjoin er erstattetse under
EQ Live Sender løpstype OL  foro-løp istedenfor All.(20/3)
EQ Live.Sender ID istedenfor startnr dersom klassen er merket for Ikke startnr. (23/3)
NB: Nye datafelter så fil>Oppdater er nødvendig. (23/3)
Enkelo:Sentrering vindu:(23/3)
Enkelo:Rettet problem endre klasse når godkjent i annen løype.(23/3)
Enkelo: Legg inn løype fradisket løper. (veldig beta ) (23/3)
Teamstafett: Autoseeding og liste fra stafettmenyen. (31/3)
Påmelding løper F4.Rettet parameterfeil i noen baseversjoner (31/3)
Stafett med heat: /Sprintstafett. Nye lister for heatres(speakerskjerm), finale, reslister. Plassering/tid etter speakerskjerm stafett.  (31/3)
Fisresultat uten fiskoder/Fis tabell.  (31/3)
Farge løype med poster liste (31/3)
Start>Tildel startnr (alfabetisk)   (31/3)
Enkel-o:Påmelding: Nytt valg med leiebrikke. Foreslår standardklasse ved kobling ukjente.
Tildel brikker(les fra 250) Rettet index feil. (7/4
Sykkel: Endringer i målfotobildet. (7/4)
Tabbed Speaker: Tab posisjon beholdes ved klassebytte.  3+siste forbedret flikking/retegning vindu.Økt hastigeheten.
Rettet feil fra 7/4 versjon print resultatliste (8/4)
Enkel-o: Rettet Omregistrer., Bedre filterfunksjon på hele navn.
Manuell mellomtid: Ny funksjon for å registrere som anvendt tid.
Statuskoderapport.Rettet &kvar
Enkel-o. Rettet feil ned ny løper. Justeringer ved Omregistrere brikke. (14/4/15)
Hent fra EQ. Spør nå om eksisterende leiebrikker skal slettes.
Rettet feil ved mange manglende felt i feltoppsetttabellen.
Eventor: Ved påmelding emitag vil programmet spørre om emitag er eneste brikkesystem eller om en bruker både o-brikke og emitag.
ECU avlesning: Ufullstendig avlesning forkastes.
Enkel-o:  Ignorer knapp på ukjente brikker., Brytere for å slå av/på  deltaljskjermbilde og startregistrering. (30/4)
Enkel-o: Liste over ukjente brikker for enklere innelsning.(30/4)
Klasser: Endret looking ved flere brukere.(30/4)
Tidtaking:Knapp for å hente løyper og poster på nytt. (30/4)
Tidtaking: Sjekk om løpere har løype ved start tidtaking.
4.0.599
Webservice fikser. ,getresultlist/displayrunningclock/ currenttime
attach/detach sql server baser.

4.0.597
Fakturering. Programmet sjekker om det er potensielle leiebrikker som skal ha brikkeleie.

fil>import>brikkefil.  4 brikker kan importeres for hver løper.(3 dersom det erkrysset av for behold personlig brikke)
Webservice. Endring i getracelist. Returnerer alltid mål selv om det ikke er spesifikt definert i mellomtidsoppsettet.

4.0.596 
Trekke startliste. Endring: Fra startnr kan nå settes uten at til må settes slik at startnr serien hopper dersom den kommer til ny klasse med frastartnr satt.
Nytt menyvalg:Fil>lagre som>Brikkebyttefil  Lager en filmed Sportsadmin kode og brikkenr. Kan importeres til dag to /andre renn med fil>import>Oppdater fra csv med kid og ecard som datatyper
Lagt til stafettvalg i Webservicen.

4.0.595
Utskift av fakturaer fra klubbvinduet:
– Ved send som vedlegg til pdf epost kan man nå angi  fra fakturanr.
– Nytt menyvalg Lagre hver faktura som egen pdf (en dag)  som lagrer en og en faktura som egen pdf

4.0.594
Rettet tekst /visning birkid løperbildet.
Rettet sprint modulen for SQL Server versjon.
Rettet sprintspeaker for SQL server.
Endret format på starttid fra startgrind

Utvidet webservicene.
Rettet avrundingsfeil for enkelte klokkeslett manuelt endret i løperbildet.

Endret på målgangsliste stafett/ resultatliste innkomsttid

4.0.593

Engelsk oversettelse av enklete nye ting
Første versjon av json API
Rettet feil i oppdatering til EQTiming

4.0.592 
Brikketildeling: Fra/til startnr serie på  “Tildel til dem som mangler”
Hente data fra EQ Forbedret feilhåndtering ved duplikate startnr ellerbrikkenr.
Endret Søk etter/koble ukjente brikker i tidtakervinduet.
Endret Lagsresultat. /klassevis/overskrifter/skiskyting fiks for plassering
Endret Import fra Palisoft.
Forbedret engelsken.

4.0.591
RTR1  Rettet feil ved ti og hundredeler.  Rettet feilmelding ved avslutning mens komunikasjonen går.
Stafett: Menyvalg for å lage en excelfil med startliste kun for siste etappe. (For backupbruk)
Stafett:Målgangsvindu/feilsøk /(beta)
Stafett: Live > Startliste sendes i stafettformat.
Barneklasser: På klassen kan man nå sette at barneklasser ikke skal vises på live. (Man kan fortsatt søke etternavn på person)
Klubben online:Stafett: Forbedret feil håndtering når løpere er påmeldt til flere lag. Fortsatt problem ved import før startnr er satt.
Skiskyting: Rettet nummerering av mellomtid ved oppretting av base.
IOF: Kan nå utveksle data med iof sentralt.
Live: Rettetfeil der mål ble tatt med en gang ekstra når EQ live også var etablert.
EQ Sync Ny funksjon: Behold klassenavn. Brukes når det er flere øvelser i QT men bare en i virkeligheten.
Eventor: Spørsmål om emitag/emit/begge skal brukes. Nytt felt i basen. = fil>oppgrader.

 

4.0.590
Rettet sprintstafett og ukjente brikker
Ny funksjon: send epost til alle uten brikkenr.
Live: Slett løp/alledata på server er fikset.
Bedre plassering av manuelt tilagte strafferunder til rett skyting
Oversettelse av enkelte tekster.

 

4.0.589
Rettet feil når REGON er satt på under data>løp
Rettet layout resultatliste skiskyting
Rettet målscroll skiskyting

4.0.588
Rettet mulig feil ved o-brikkeavlesning

4.0.587
Stafettlag fra eqtiming. Rettet klubbnavn og emitagnr.
SQL server. Innloggingsfeil rettet
SQL server path for logfiler settes nå til maskinnavnet til server.
Justert venstremeny for o-stafett.

4.0.585
Mere funksjonalitet speakervindu sprint
Jaktstart skiskyting. Rettet og justert.
Bytte tider. Rettet feilmelding :timechanged

4.0.584
Fikset bug live ved dublikate mellomtider.
Endret på valget Kun norske under aldersresultater. (tre bokstavs landskoder)

4.0.583
Endret mellomtidstelling
Endel mindre bugfikser.
Endret eqlive oppdatering for slettede mellomtider

4.0.580

Rettet lisensregistrering
Rettet manuell tidtaking stafett
Rettet presseliste stafett
Lagt til versjonslabel

4.0.579
Rettet feil numerering mellomtidsoppsett.
Lagt til åpne databasekatalog i utforsker ved klikk på katalognavnet i statuslinjen.
Rettet språkfeil:
Rettet klassebenevnelse ved slettb data.
Rettet feil ved utskrifter fra nasjon og klasseregistrene.
Ny eksportfil til NSF.
Rettet sprint, (hvem som går til hvilke heat)
Rettet feil i fra 578 på tabbed speaker.
Rettet feil utskrift mellomtid for en løper.
Rettet feil i statuskodeendringer.

4.0.578

Rettet Kid ble ikke importert i  excel ved mosjonsløp.
Flyttet mellomtidsoppsett til egen fane for å forberede skiskyting og sprint.
Pakkelister endret. Kan velge/sortere krets og klubb.
Justeringer import o-card filer.
Noen live endringer fra 577 versjonen.
Live: Rekkefølgen på postene brukes nå isteden for koden.
Speakerbilde: På start endret.
Bugfiks Bytte startnr og leiebrikke. Leiebrikke ble tomt
Sprint; Justert regler slik at fispoeng benytes ved lik plass.

4.0.571
Langrenn sprint som egen Idrettstype
Forbud,gren,disiplin som egne felt for EQ opplasting
Ny funksjon for henting av data fra EMIT Gprs Server
Gavepremier. Endret randomisering og rettet feil.
Start,res-ledig lister er tilgjengelig via det nye klassevalget.
Valg mellom stående og liggende format for de fleste lister
Manglerliste også på mellomtidssteder
Filter på deltagerliste med >startnr og < startnr
Fiks for Sette klokke på ECU. (redusert overføringshastigheten)

4.0.568
 O-card 3.0 Noen justeringer.

Stafettklasser. Rettet feil ved starttid setting.
Resultat med mellomtider. Endret tidsformat.

4.0.566
Import Poster/løyper iof 3.0. Flere filer kan nå importeres. Navnet brukes til oppslag
psWin lagt til som smsgateqway. (krever passord)

4.0.565
Endret feil ved nullverdi på unike brikker i navn
Menyvalg for å kunne sette kontingentnivå med fra/til dato.
Flerdagers resultatliste, rettet feilmedling ved filtrere på klasse
Rettet Bug ved n av m tellende løp flerdagers resultatliste
Flerdagers: Opsjon for å ikke laste opp flerdagersresultat eventor
rettet filter på startnrlister
Rettet feil ved lange klassenavn på statustikkvinduet
Liggende resultat, rettet sideskift og sortering ved flere klasser.
Endret slik at dagen fra nedtrekksmenyen brukes istedenfor aktiv dag.
Feilmeldng når klassefliken vises i Løypeskkjermbildet.

 

 

4.0.564

Flerdagers: Flere mindre justeringer flerdagers resultat. Bla mulighet til å slå av opplasting av sammenlagt til eventor
Ukjent brikke: Klapp for kobling til startnr i tidtakerbildet.
Statistikkvinduet: Rettet problem med lange klassenavn
Liggende resultatlister. Retter sorteringsfeil.

4.0.561
Rettet manglende index ved åpne 4.0 base i 3.6 (access97)
Lagt mellomtid til som valg i vanlig resultatutskrift.

 

4.0.560
Filter og funksjoner er utvidet på data>løper – liste
Databaseversjon er hardkodet for access versjonene
Innlogging er endret
Mulighet for å endre databaseversjon fra fil menyen.

4.0.556
Rettet Tilordning ukjente brikker, utskrift klasser med endringer og tavleliste.
Rettet field cvar not found

4.0.554
Endret på søk i stafettbilde og venstremenyen for o-stafett
Justert rutinen opprett alle startnr fra stafettklasser

 

4.0.553
Rettet feil flerdagers import eventor.
Endret sprintritt sykkel. (overstyring av plassringsheat og palssering)
Endret paraleletapper stafett.
Justert startregistrering når flere brikkelesere på start.

4.0.552

Endret  endel på sql server bla raskere TabSpeaker.
Rettet speakervindu fra 550 versjonen
Kjønnskode endres ikke ved nyvalg av klasse som ikke har kjønnskode.
Nytt felt firstisstart på klassen som styrer at første tid, innenfor et intervall er starttid, og neste er passering eller mål. Ihht klasseoppsett.

4.0.546
Ny rutine for etappenavn, dvs flere løpere /brikker på samme etappe.
På klassen må det krysses av for Etappenavn.
I stafett bildet høyreklikker man på etappen og registrere inntil 4 brikker og 4 løpere per etappe.

 

4.0 544
Fikset feil startliste eventor.
Konverterer F til K som kode kjønn ved import fra QT Amin