ETS / ECB Stille og synkronisere klokken

Klokken på alle emit brikkelesere kan stilles og synkes med andre enheter på flere måter.

Displayet på klokken er den raskeste og i mange tilfeller nøyaktig nok metode for å stille klokkene.
Klikk Menu tasten  og så på Tasten ved siden av CLOCK. Skriv inn et klokkeslett litt inn i fremtiden og klikk på enter tasten når klokken er rett.

Fra pc kan du sende pc tiden eller en fast klokkeslett. Pc klokker er imidlertid ikke så nøyaktig som man ønsker så om man starter flere klokker samtidig på denne måten vil de kunne gå litt forskjellig.
Brikkeleseren kobles til pc med seriekabel, usb eller 485. Man kan ikke stille klokken via GPRS.

Pra PC og med trykknapp eller startimpuls. Koble pc til klokken kryss av for synk med trykknapp. Klikk så på ønsket klokkeslett og trykk på knappen/ generer startimpuls på rett tidspunkt. Flere klokker kan kobles sammen og startes likt på denne måten.

 

synkklokke