Flerdagers arrangement

Når du skal opprette et fler-dagers arrangement er det noen forhold du bør ta hensyn til.  Skal man opprette det som ett arrangement – med alle øvelser samlet i det ene arrangementet?  Eller skal man opprette ett arrangement for hver dag?

To typer fler-dagers arrangement

  • Etappe-arrangement der man deltar alle etappene (f.eks. jaktstart langrenn/skiskyting og sykkel etapperitt).
  • Arrangement der hver dag har nye øvelser/etapper hvor man kan melde seg på uten å ha deltatt på foregående dag.

I forhold til påmelding har det ingen betydning for deltakerne om man oppretter det som ett eller flere arrangement.  Siden arrangementene kan samles under samme profil (ny påmeldingsløsning) eller man kan opprette manuelle produkter som gjør at man kan melde seg på til øvelser på tvers av arrangement (gammel påmeldingsløsning) vil deltakerne uansett kunne melde seg på alle arrangementsdagene under samme påmeldingssession.

Opprett det som ett arrangement hvis:

  • Hvis øvelsene i arrangementet er sammenhengende.  Dvs man melder seg på kun til første øvelse – og overføres videre i arrangementet basert på resultater fra første øvelse (dvs startlisten for dag 2 produseres etter at resultatet fra dag 1 er klart).
  • Hvis alle øvelse er frittstående og IKKE har overlappende nummerserier.

Opprett det som flere arrangementer hvis:

  • Arrangementet har øvelser med overlappende startnummer – dvs startnummer 1 kan være ulike personer for dag 1 og dag 2.
  • Flerdagers skiskyting/langrenn arrangement som skal bruke eTiming må alltid opprettes som separat arrangement for hver dag.

Man bør uansett unngå å legge opp et arrangement slik at man har flere personer som har samme startnummer i løpet av samme dag.  Dette fordi mye av informasjonsflyten under et arrangement er basert på startnummer.  Det kan fort oppstå uheldige situasjoner hvis det er tvil om hvilken løper man mener når man referer til et startnummer.  Det finnes imidlertid noen få unntak fra dette.  For eksempel er det vanlig i en langrennssprint på høyere nivå at man får nye startnummer basert på resultat fra prolog når cupen starter (beste løper fra prolog får startnummer 1).  Da vil også de som ikke kvalifiserte seg fra prologen få tildelt nye startnummer basert på plassering, selv om de ikke skal delta videre.  Dette håndterer de fleste tidtakingsprogrammer greit.

Man må ta hensyn til tidtakeren fordi mange tidtakingsprogrammer har problemer med å håndtere flere deltakere med samme startnummer i samme arrangement.  Siden det vanligvis bare er én deltaker som kan ha startnummer 1 i et arrangement i tidtakingsprogrammet vil det ikke være mulig å produsere startlister for dag 2 før dag 1 er helt avsluttet hvis det er registrert som ett arrangement.

Konferer gjerne med tidtakeren på forhånd slik at også hans/hennes preferanser kan tas hensyn til ved oppsett av arrangementet.

Hvordan vil dette presenteres i terminlisten?

Flerdagers arrangement som er opprettet som ETT arrangement vil ligge én gang i terminlisten med fra-til dato.

Flerdagers arrangement som er opprettet som flere arrangement vil ligge på separate linjer i terminlisten.

For de som skal melde seg på har dette liten betydning, da arrangementene kan samles under samme profil.  Altså kan man melde på til alle øvelsene til alle dagene under samme påmeldingssession og få det på én faktura selv om det er separate arrangement.

(Gjelder ny påmeldingsløsning fra EQ, som blir tilgjengelig for alle arrangører fra månedsskiftet november/desember 2015.  For gammel påmeldingsløsning må man legge til manuelle produkter med referanse til øvelse i det andre arrangementet for at de skal samles i samme påmeldingsside.)

Ta kontakt med EQ kundeservice hvis du trenger hjelp!

Related entries