Godkjenning av arrangement

Ritt på nivåer høyere enn klubbritt skal godkjennes av forbund eller region før de publiseres i terminlisten.  Slik er prosedyren for gjennomsyn og godkjenning av rittsøknader:

Logg inn på Admin med din rolle på krets eller regionnivå.

Ta kontakt med EQ Timing kundeservice på support@eqtiming.no dersom du mangler nødvendig tilgang.

Fra arrangementsoversikten kan du åpne arrangement for å komme inn på rittsøknaden.  Der kan du se hvilke øvelser som inngår i arrangementet i respektive faner.  Rittinvitasjon og andre dokumenter som er lastet opp sammen med arrangementet finner du under fanen “Filer”.

Sett status til Godkjent på siden Arrangement detaljer og lagre når søknaden er godkjent.

Rittgodkjenning

 

 

Related entries