Instruks for lisensansvarlig

Klubbens lisensansvarlige har ansvar for å godkjenne lisenser som er registrert av klubbens utøver.  Å godkjenne lisensen innebærer at man bekrefter at utøveren oppfyller sine forpliktelser som medlem i klubben.

For utøvere som har skiftet klubb siden forrige sesong godkjennes lisensen både av gammel og ny klubb.  Når lisensen er godkjent av begge klubber er overgangen godkjent.

Lisensansvarlig må logge inn på administrasjonssiden QT Admin for å godkjenne lisenser.  Alle som har vært registrert som lisensansvarlige i SportsAdmin for 2013 sesongen skal ha mottatt en epost med instruks om hvordan brukerkontoen aktiveres.  Ta kontakt med kundeservice for hjelp til opprettelse av brukerkonto dersom denne informasjonen savnes.

Informasjonsmailen som ble sendt inneholder en aktiveringslenke som kan brukes for å legge inn passord og aktivere brukerkontoen.  Hvis du ikke har mottatt eposten kan du også aktivere kontoen ved å gå til https://admin.eqtiming.no/ Velg “Glemt passord” for å få tilsendt aktiveringslenke.

Som lisensansvarlig vil du motta epost daglig (maks en epost per dag) når det er registrert lisenser eller klubboverganger til godkjenning.  Denne eposten vil inneholde en hurtiglenke som tar deg direkte til godkjenningsbildet.  Dermed kan du enkelt godkjenne dagens lisensregistreringer fra din smarttelefon.

Vanlig innlogging til administrasjonssiden er på følgende lenke: https://admin.eqtiming.no/

Etter innlogging kommer du til dette bildet

lisensgodkjenning

  1. Her velger man hvilken sesong eller forbund man jobber med.
  2. Her kan man filtrere hva man vil vise. Det søkes i navn, klubbnavn, sted og klassenavn.
  3. Her velger man hvilke lisensstatuser man ønsker å vise. I utgangspunktet vil det kun vises de som er registrert der det ikke er gjort noe valg enda.
  4. Etter at søkekriteriet er utfylt vil søk knappen oppdatere listen under, antall man vil se om gangen kan også velges her.
  5. Tabellen viser informasjon om utøverne og hvilken lisensstatus de har i systemet. Du ser både fjorårets status samt årets status. Du vil kunne se utøvere som hører til din klubb eller utøvere som har byttet fra din klubb og trenger godkjenning på klubbovergang. Se 8.
  6. Her kan man sette status, så fort den endres er det lagret. Settes endringen til Lisens godkjent eller Lisens avvist vil systemet sjekke om klubben er den samme fra fjoråret og be om bekreftelse fra både ny og gammel klubb. Se 8.
  7. Her kan man legge på en kommentar på statusen. Den blir lagret så fort markøren flyttes ut av tekstboksen.
  8. Her vil det vises om utøveren trenger godkjenning i tillegg til at lisensen er godkjent. Dette gjelder ved klubbovergang. Både gammel og ny klubb vil ha mulighet for å sette Ok eller Ikke ok. Før et valg er gjort vil det stå Venter.

Når lisensen er godkjent av lisensansvarlig – eventuelt av lisensansvarlig både i gammel og ny klubb ved overgang vil utøveren motta en bekreftelse slik at han kan printe sitt lisensbevis.

Trykk på redigeringsknappen  EditButton for å få mer informasjon om utøveren.  Her kan du også gjøre enkle korreksjoner, som for eksempel skrivefeil i navnet.deltaker

Klikk på betalingsinformasjon for å se utøverens betalingsstatus.

betalingsdetaljer