Lister for uttrekkspremier

NB! Hvis blokkering av «sprettopp-vinduer» (popup blocker) står på i nettleseren din vil ikke utskrifter komme opp.  Du vil da få en advarsel fra nettleseren, og mulighet for å slå av blokkeringen.  Velg da å alltid tillate dette fra quicktiming.no. 

Utskrift av liste for uttrekkspremier finner du under menyen Før arrangement / Rapporter.  Skriv “Ut” i filter-feltet for å avgrense listen over rapporter.  Da finner du uttrekslisten raskere.

Uttrekkslisten gir alle deltakere i arrangementet, eller i de klasser, øvelser eller puljer du ønsker i tilfeldig rekkefølge.  Listen kan åpnes i Excel hvis du vil bearbeide den videre – for eksempel ved å skrive på hvilken premie som er vunnet.

Utskriften forhåndsvises i en ny fane i nettleseren din før du kan sende den kan åpnes i Excel.Sekr14Sekr15

Trykk på CSV-knappen for å åpne rapporten i Excel.

Sekr16