Registrere løype med EQ Track

Hvis du knytter GPS-spor til arrangementet ditt får du et flott løypekart med høydeprofil som presenteres på arrangementes EQ Live side.  Publikum kan da følge deltakerne “live” på kartet for å se hvor langt de har kommet.  For deltakere som har med seg en smart-telefon med EQ Track vil det vises eksakt hvor de er i løypa.  For deltakere som ikke har med seg telefonen blir posisjonen estimert ut fra gjennomsnittshastighet.

Den enkleste måten å knytte et GPS-spor til løypa er å registrere den med EQ Track.  Du vil da samtidig få målt riktige distanser og registrert riktige posisjoner for mellomtidspunkter.

Du kan også importere GPS-sporet fra en GPX-fil (de fleste GPS’er kan lagre sporet som GPX – eller du kan konvertere fra de fleste formater til GPX med verktøy du finner på nettet).

EQTrack

Slik registrerer du en løype med EQ Track

  • Når du er på løypens startsted starter du EQ Track og velger “Registrer ny løype” i menyen og gir løypen et navn.
  • Deretter er det bare å bevege seg rundt løypa på ønsket måte (gå, sykle, kjøre).  Sørg for at telefonen er plassert på en slik måte at den er gir best mulig eksponering for signalene fra GPS-satelittene for at sporet skal bli så nøyaktig som mulig.  EQ Track registrerer koordinatene en gang hvert femte sekund.  Du kan gjerne slå av skjermen på telefonen for å spare strøm.
  • Hver gang du kommer til et mellomtidspunkt velger du “Lagre posisjon” i menyen og gir mellomtidspunktet et navn.
  • Når du kommer til mål velger du “Avslutt løype” i menyen.

Sporet vil da automatisk bli lagret i EQ Timing databasen, og er klart til å knyttes til en løype i arrangementet ditt.

Hvis arrangementet har flere distanser/løyper gjentar du operasjonen for hver løype.

RegLoypeLoypeNavnMellomtid

Avslutt

Slik knytter du en løype til en øvelse i arrangementet

Åpne øvelsen under Før arrangement/Øvelse/Omgang/Generelt

Velg den registrerte løypen i feltet EQ Timing spor.  De sist registrerte løypene vil komme øverst i listen.

Du kan også velge hvilken farge løypen skal vises med i kartet.  Velg en farge for hver løype dersom arrangementet har flere løyper

Kveldstur

Slik knytter du mellomtidspunktene i løypa til GPS-posisjon i kartet

Åpne tidtakingspunktet under Før arrangement/Stasjoner

Klikk på Hent fra punkt for å få opp oversikten over mellomtidspunkter som er registrert med EQ Track.  Du kan velge mellom de punktene som finnes i sporene som er knyttet til løypene som inngår i arrangementet.  Du må altså koble et spor til løypa (se over) før du kan knytte til mellomtidspunkter.

Gjenta operasjonen for alle mellomtidspunktene i løypa.

Boverbru

 

Related entries