Utskrift av startlister

NB! Hvis blokkering av «sprettopp-vinduer» (popup blocker) står på i nettleseren din vil ikke utskrifter komme opp.  Du vil da få en advarsel fra nettleseren, og mulighet for å slå av blokkeringen.  Velg da å alltid tillate dette fra quicktiming.no. 

Utskrift av startlister/deltakerlister finner du under menyen Før arrangement / Rapporter.  Den mest brukte rapporten er

Startliste som gir startliste sortert etter starttid/startnummer

Startliste_Alfabetisk som gir alfabetisk startliste.  Bruk denne til oppslag slik at deltakerne kan finne startnummeret sitt selv ved startnummerutdeling

Startliste_Klassevis gir startliste gruppert etter klasse, hvor hver klasse starter på en ny side.

Det finnes også en rekke andre rapporter her, som lisensrapporter, uttrekkspremierapport og så videre.  Ytterligere resultatlister finner du hvis du huker av for «Vis alle rapporter»

Utskriften forhåndsvises i en ny fane i nettleseren din før du kan sende den videre til skriveren.

Sekr12

Hvis du skal skrive ut en komplett resultatliste kan du trykke på Skriv ut knappen etter å ha markert riktig rapport.  Hvis du skal skrive ut resultatliste for kun et utvalg kan du gå inn på fanene Øvelse, Klasse og Pulje for å markere hvilke utvalg du vil ha med før du trykker på Skriv ut.

Sekr13