EQ Timing Oslo flytter til nye lokaler

EQ Timing Oslo flytter 30 oktober til nye og større lokaler i Bedriftsveien 10, Kaldbakken.   Lokalene gir oss mye bedre logistikk og større plass.

Ny adresse blir:

EQ Timing as
Bedriftsveien 10
0950 OSLO

Kartreferanse

Inngang er på baksiden av bygget