Nyheter innen software og teknologi

QT Live

nyjetlive

Fornyet og mer intuitivt søk i resultater
Lekrere design
Enda bedre tilpasning til mobile enheter og nettbrett
Live resultater er 100% live – uten forsinkelse
Raskere navigering
Integrert løsning for deltakerfoto
Integrert løsning for rapportering av feil i resultat
QT Track – løsning for sanntids GPS sporing av deltakere snart klar for lansering.

QT kjernesystemer

Kraftig oppgradering av serverpark og infrastruktur.

Flytting av servere til nytt driftssenter er nå fullført.  Dette vil gi enda mer driftssikre løsninger ved hjelp av redundante fiberlinjer og lastbalanserte servere.

Optimalisering av resultatmotorer: I svært hektiske helger med mange arrangement har enkelte arrangement opplevd forsinkelser i oppdatering av live resultater og informasjon til speaker.  Årsaken er database-intensive prosesser som noen tilfeller har tangert sin kapasitetsgrense.  Alle disse prosessene er nå optimalisert og skrevet om til minnebasert prosessering på lastbalanserte servere.  Det betyr at serverkraft automatisk gjøres tilgjengelig når trafikken øker.

Siden alt prosesseres i minnet i stedet for database vil nå live resultatene være oppdatert og tilgjengelig for brukerne i samme sekund som passeringen skjer.

Systemet takler prosessering av 10.000 tider i sekundet – som er mange ganger den trafikken vi har på de travleste dagene i dag.

QT-Påmelding

unnamed

Tredje generasjon av vårt påmeldingssystem kommer i høst.
Nytt og lekkert design.  Flere valgbare temaer for bedre integrasjon av påmelding i arrangementets webside.
Ulike øvelser og distanser kan nå presenteres med egne informasjonssider med bilder og beskrivende tekster.
Forbedret presentasjon av tilleggsprodukter – også tilleggsprodukter kan få egne informasjonssider.
Økt fokus på bruk av utøver-ID ved påmelding for å redusere forekomsten av utøver-duplikater.  Mulighet for innlogging med Min Idrett i tillegg til Facebook og EQ Timing ID.
Raskere påmeldingsdialog gir bedre flyt av deltakere ved etteranmelding.
Nytt køsystem med mulighet for «to-pass» registrering gjør at påmeldingen også kan benyttes av arrangement som fulltegnes på få minutter.
Enklere oppsett og administrasjon av arrangement.
Støtte for kredittkortbetaling allerede ved utsjekking.  Dette gir mulighet for tvungen betaling ved påmelding for de arrangører som ønsker dette.
Mulighet for utsatt fakturering og avmelding for arrangement hvor påmelding ikke er bindende før påmeldingsfristen er utløpt.
Forbedret lisenskontroll ved påmelding.
Forenklet påmelding av mange deltakere samtidig.
Elektroniske startkort med integrert lisensstatus gir bedre flyt ved startnummerutdeling.
Tilpasset for blinde og svaksynte.

QT Admin/arrangement drift

Mulighet for filtrering på øvelse, puljer og klasser gjør det enklere å jobbe med store arrangement og flerdagers arrangement.
Kommunikasjonsmodul gjør at du enkelt kan sende SMS og epost til dine deltakere.
Du kan også sende til deltakere i dine tidligere arrangement – for eksempel for utsending av invitasjoner når nye arrangement åpner påmelding.
Gruppering av funksjonalitet etter brukernivå gir bedre oversikt.     Status-side som gir full oversikt over konnektivitet for tidtakingsutstyret på ett sted.
Mulighet for å omdisponere utstyr til andre tidtakingspunkter underveis i arrangementet.
Forbedringer i håndtering av sammenlagtresultater i karuseller.     Støtte Fler-nivå arrangement (cup), som f.eks. langrenn sprint, BMX og Telemark parallel.
Integrasjon mot fotobackup – direkte tilgang til backup-foto fra Admin.

ChronoTrack

EQ Timing har nå eksklusiv avtale med ChronoTrack for Norge, Sverige og Finland.  I 2015 får nærmere 300.000 deltakere sine resultater ved hjelp av ChronoTrack teknologi.

Utvidelse av utstyrspool.  EQ Timing disponerer nå enda flere maskiner i Norge, Sverige og Finland for utleie og håndtering av større og flere arrangement.

ChronoTrack kommer med ny Triathlon brikke som kan gjenbrukes.

ChronoTrack har et utviklingsbudsjett på 6 millioner USD per år (ca 50 millioner kroner per år) de neste tre årene for å sikre at deres teknologi skal fortsette å være ledende.