Nytt styre i EQ Timing

Det er valgt nytt styre for EQ Timing.  Styret består av følgene medlemmer:

Per Arne Jakobsen (styreleder)

Lars Sommervold (styremedlem)