Instruks for utøver

Lenke til lisensregistrering

Lenke til utøverprofil

Lenke til forsikringsvilkår

Med aktiv lisens (løst gjennom klubb), kan man delta i alle typer ritt. Alle aktive lisenser skal bestilles gjennom din sykkelklubb, ingen direkte henvendelser til NCFs kontor.

Lisensen gjelder fra datoen du blir registrert hos oss og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter.

Fra 2008 ble det internasjonalt format (UCI-lisens), slik at dere nå slipper å kontakte NCF for å få lisenser for kjøring i utlandet.

Du må være medlem i en sykkelklubb for å løse aktiv lisens!

LISENSREGISTRERING

Lisensregistrering gjøres av utøveren selv på denne siden.  Det er viktig at du velger rett klubb når du registrerer din lisens.  Når du har registrert din lisens vil du motta en faktura per epost som du kan betale i nettbank på vanlig måte.  Straks du har registrert lisensen kan du laste ned et midlertidig lisensbevis som er gyldig i 14 dager fra registrering.

Lisensen må godkjennes av lisensansvarlig i din klubb og være betalt før du kan laste ned ditt endelige lisensbevis fra din utøverprofil-side.  Du kan aktivere din profil-side fra samme lenke.  Bruk også denne lenken hvis du har glemt passordet ditt.

Hvis du har bestilt lisensbevis på plastkort under registreringen vil du motta ditt kort i posten innen en uke etter at fakturaen er betalt og lisensen er godkjent av din klubb.

Prosessen for lisensregistrering er som følger:

  1. Bruk denne lenken for å åpne ordinær registrering.  Det er viktig at du oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype.
  2. Umiddelbart etter registreringen vil faktura bli tilsendt til oppgitt epostadresse.  Sjekk også søppelpost dersom fakturaen ikke mottas.
  3. Lisensansvarlig i din klubb vil motta en epost om at du har registrert din lisens, slik at det er raskt og enkelt å godkjenne lisensen din. Hvis du tegner lisens under en annen klubb enn foregående sesong vil det også gå epost til lisensansvarlig i din gamle klubb, som godkjenner overgangen.
  4. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben(e) vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
  5. Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil, som du når med denne lenken.  Hvis du er første gangs bruker av utøverprofilen kan du trykke på «Ny bruker» for å aktivere profilen. Oppgi samme epostadresse som når du tegnet lisensen.  Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen.  På utøverprofilen din kan du foruten å laste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater.

LISENS FOR NYBEGYNNERE

Lisensen er for ryttere som i 2014 fyller 18 år eller mindre, og som ikke tidligere har løst aktiv lisens, gjeldende for alle disipliner. Denne lisensen inneholder de samme rettigheter som de øvrige aktive lisenser i disse årsklassene.

LISENS FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE

Syklister som er bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Klubbene registrerer inn lisens på vanlig måte.  Husk å velge nasjonalitet!

ANSVARSFORSIKRING (Vilkårenes punkt 5.2)

Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person og tingskade.  Forsikringen dekker inntil forsikringssummen pr skadetilfelle pr forsikring samlet pr forsikringsår inklusive renter og saksomkostninger.

Ansvarsforsikringen gjelder hele verden.  For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende vilkår for ansvarsforsikring.  Forsikringssum og egenandel fremgår av forsikringsbeviset.

KLUBBOVERGANG

Klubbovergang registreres ved at du tegner lisens under din nye klubb.  Lisensen må da godkjennes av både ny og gammel klubb for at overgangen skal bli registrert.  Når overgangen godkjennes av begge klubber på denne måten er det ikke lenger nødvendig å sende overgangsskjema til NCF.

SERVICELISENS (STØTTEAPPARAT)Alle som har en støtteapparat funksjon i et ritt eller team, må løse en servicelisens (støtteapparat). Dette gjøres på samme måte som en ordinær lisens (se over).