Arrangementkritiske feil

Såkalte “single point of failure” (SPOF) er feil man ikke kan leve med. At tidtaking i mål ikke fungerer for eksempel. Mulige SPOF er ikke bare software eller hardware. Her inngår også personer og rutiner. En nøkkelperson er en mulig SPOF. Dersom «det er bare han som kan» plutselig blir syk og fraværende, kan det føre til alvorlige problemer for arrangementet. Rutinesvikt kan sette arrangementet i fare. Det er ikke sjekket at sekretariatet har Internett for eksempel. En annen mulig SPOF er strøm. Selv om det viktigste utstyret går på batterier, så er det ikke kapasitet nok til at alt kan fungere dagen ut.