BMX

Konsept

BMX kjøres som en cup der resultatene fra forrige heat bestemmer hvem som skal kjøre hvor videre.

Selv om vi egentlig bare er interresert i rekkefølgen i mål vil vi ta tiden fra start til de er i mål. Starttider kommer fra da startlemmen åpnes og måltiden kommer fra brikkeavlesning på mål eller fra målkameraet.

Alle enheter som brukes til tidtaking i systemet får tildelt en DeviceID. I BMX sammenheng er MiniTrackens serienummer en enhet og kamera en enhet. MiniTracken har DeviceID lik serienummeret og kameraet får generert en DeviceID i programmet som henter bildene.

BMX1

 

 

Oppsett

Det må gjøres noen forberedelser før man kan sette i gang. Arrangementet settes opp på vanlig måte med Påmelding gjennom Admin (EQ Admin). Det skal kun finnes en Øvelse man kan melde seg på i, fordelingen i MOTO gjøres av systemet.

Det må bestemmes hvordan tidtakingen skal gjøres og hvilke enheter som er knyttet til dette arrangementet. Dette gjøres under “Før arrangementet”, “Øvelse / Omgang” og “Stasjoner”. Siden både MiniTracken og kameraet skal sette tiden i mål lages det kun en stasjon med DeviceIDen til begge disse. For å legge til en stasjon trykkes “Legg til Stasjon” og “Serienr/Device-ID/Alias fra tidtakingsenhet” settes til MiniTrackens serienummer og målfotoprogrammets DeviceID.

BMX_Stasjon

Etter at stasjonen er definert må denne få en Rolle i arrangementet. Dette gjøres under “Før arrangementet”, “Øvelse / Omgang” og “Passeringsoppsett”. Siden dette er en cup der “banen” er den samme for alle heat krysses det av for “Alle øvelser har samme oppsett”. Stasjonen Mål dras ut og plasseres i feltet under “Alle”, kryss av for “Mål” og sett “Min runde tid” til 0 sekunder. For å lagre endringene trykkes “Lagre”.

BMX_Passeringsplan

Nå vet systemet at passeringer som kommer fra denne MiniTracken og dette målkameraet skal være målpasseringer. Det må også settes opp hva som skal skje da startlemmen åpnes. Rollen åpnes ved å trykke på symbolet oppe til høyre eller dobbeltklikke på boksen. Sett GPI1, GPI2, GPI3 og GPI4 til “Sett starttid neste heat”. Egentlig skal dette settes på den porten startlemmen er koblet inn i på MiniTracken, men ingen andre innganger er i bruk under BMX så det enkleste er å sette alle til dette.

BMX_Rolle

Det må avgjøres om noen klasser skal kjøre sammen og hvilken rekkefølge de skal kjøre i. Dette gjøres ved å fylle ut “Rekkefølge” på klassene, dette gjøres under “Før arrangementet” og “Klasser”. Settes det samme rekkefølge på klassene vil de kjøre sammen, men overføres hver for seg. Skal flere klasser kjøre sammen og overføres sammen krysser du av for de klassene som skal kjøre sammen og trykker “Aksjon” og “Slå sammen klasser”. Du vil bli bedt om et nytt navn på klassen og alle i de markerte klassene vil bli flyttet inn i den nye. NB Husk på å sjekke rekkefølgen etter at klassene er sammenslått.

BMX_Klasser

Deltakerene må få et startnummer. Dette er systemets interne startnummer, ikke BMXStartnummeret, grunnen til dette er at systemet tillater kun en deltaker per startnummer i et arrangement. Se tildeling av startnummer og starttider for hvordan disse tildeles. I BMX sammenheng kan man tenke på dette startnummeret som brikkenummeret. De som tidligere har vært med på et BMXløp har sitt startnummer lagret i systemet. Er det en ny rytter eller startnummeret er byttet kan dette legges til eller endres via deltakerdialogen. På samme måte kan BMXBrikke settes på rytteren, er denne satt vil den automatisk legges inn som “brikke2” da startnummer tildeles.

BMX_IDer

Selve løpsstrukturen må også settes opp. Dette gjøres under “Før arrangementet”, “Øvelse / Omgang”, “Øvelser” og “Opprett løpsstruktur”. Det må inn en del parametre for at systemet skal kunne bygge strukturen. Linjene som er grå under velger systemet automatisk, men vises her for forståelsens skyld.

 • Antall deltakere per heat skal settes til 8. Selv om det kommer til å bli færre deltakere i noen heat skal denne stå til 8, spesialtilfellene tar systemt seg av.
 • Antall deltakere inn i løpsstruktur skal settes til det største antallet deltakere i en klasse, dette vises nede til venstre. Denne velger automatisk det høyeste antallet, men om disse skal avsluttes etter prolog må dette tallet endres.
 • B-finale skal krysses av slik at det blir en B-finale på siste nivå.
 • Hent deltakere fra skal være øvelsen deltakerene er påmeldt i.
 • Hvordan plassere i heat skal settes til BMX. Dette styrer seedingen til MOTOene.
 • Seedet etter kan settes til
  • Tilfeldig for tilfeldig tildeling.
  • Alfabetisk for alfabetisk tildeling, dette valget finnes for kompabilitet med det gamle systemet og skal ikke benyttes om det ikke skal kjøres parrallelt.
  • Arrangementets seedingliste for å trekke etter denne.
  • En av seriene som finnes for BMX for trekking etter denne.
 • Det må også settes opp nivåer ut i fra hvor dyp cuppen skal være. Bruk knappen “Nytt nivå” for å legge til flere.
  • Er det 9-16 ryttere skal det være 2 nivåer.
  • Er det 17-32 ryttere skal det være 3 nivåer.
  • Er det 33- ryttere skal det være 4 nivåer.
 • Nivåene må ha med noen regler.
  • Første nivå skal ha “Antall omganger” satt til 3, de andre skal ha 1.
  • Alle nivåene skal ha “Overfør topp” satt til 4. Dette gjelder selv om det skal overføres færre, spesialreglene tar systemet seg av.
 • Om en klasse ikke skal kjøre mer en MOTOene skal det krysses av for “Avsluttes etter nivå 1” nede til venstre.

BMX_CupWizzard_1

Systemet vil da opprette heat ut i fra dette, plassere deltakerene i MOTOer, lage regler for overføring og lage en kjøreplan.

BMX_CupLayout

Systemet er da klart for gjennomføring. Startlister kan skrives ut under “Før arrangementet” og “Rapporter”. Rapporten som skal skrives ut er “BMX_Startliste.frx”. Eller fra kjøreplanen, dette blir beskrevet senere.

BMX_StartlisteMOTO

 

 

Gjennomføring

Tidtaking

Tidtakingen gjøres “Under arrangementet” og “Kjøreplan”. Her vises heatene øverst. Det grønne er heatet som er i gang og det gule er neste. Disse fargene finner man igjen i strukturen under slik at man kan se hvor langt man er kommet. Da et heat starter vil klokken begynne å rulle og i det deltakrene passerer mål vil den stoppe. Om man av en eller annen grunn ikke får pulsen fra startlemmen kan man trykke på “SS” som starter heatet, om dette gjøres før målgang vil alt fungere som det skal siden det kun er rekkefølgen som er viktig. Har man fått en falsk start fra startlemmen kan man trykke “RS” som resetter starten. Da heatet er ferdig og resultatet er godkjent trykker man på “G” som godkjenner heatet. Heatet vil da forsvinne og neste heat blir det grønne. Overføring vil skje automatisk slik at man kan kjøre hele cuppen gjennom fra dette bildet. Kjøreplanen vil alltid vise den «første» som grønn og den «neste» som gult. Dette forandrer seg ikke før et heat er godkjent. Dette er bare visuelt, du kan starte 10 heat uten å godkjenne om du ønsker og tidtakingen fungerer alikenvel. Overføringen skjer ikke før det trykkes godkjent.

BMX_HeatPlanRunning

 

Startlister og resultatlister kan også skrives ut fra dette bildet, kryss av for klassene du vil skrive ut for og trykk på “SL” for startliste for heatene under og “RL” for resultatliste for heatene under. Siden startlistene i BMX inneholder felter for poeng og plass kan “SL” brukes for å skrive ut resultatlister for heatene, “RL” viser en fullstendig resultatliste.

Om noen ikke starter, ikke fullfører eller blir dømt sist må dette settes på deltakeren. Dette gjøres under “Før arrangementet” og “Deltakere”. Deltakeren åpnes ved å trykke på “Blyanten” eller dobbeltklikke på raden og avkryssningsboksen for status krysses av.

BMX_Deltaker

Fotofinish

Fotofinish brukes om rytterene kommer så nære hverandre at det kan bli feil rekkefølge ut i fra brikketid. For BMX kan man tenke på startnummeret som brikkenummer, begge vil vises i bildet, men man må taste inn brikkenummer og ikke startnummer om man legger til.

 

For bruk og oppsett se photo finish.

Retting

Det kan alltid skje ting under forberedelser eller løpet som må rettes.

Gjøres det noe feil under oppsett av cuppen, feil rekkefølge på klassene, kommer flere påmeldinger, feil antall i overføring osv, kan dette resettes. Dette gjøres ved først å fjerne overføringen inn i heatene ved å gå til “Før arrangementet”, “Øvelse / Omgang”, “Overføring” og trykke på “Kanseller overføring” på den raden med nivå 1 omgang 1.

BMX_Kanseller

 

Da deltakerene er fjernet fra heatene kan heatene slettes. Dette gjøres ved å gå til “Før arrangementet”, “Øvelse / Omgang”, “Øvelser” og markere alle heatene utenom påmledingsheatet og trykke på “Slett”. Etter dette kan cuppen opprettes på nytt via “Opprett cup oppsett”.

BMX_SlettOmganger

 

 

Om et heat er godkjent og det viser seg at rekkefølgen er feil slik at feil personer er overført kan rekkefølgen rettes ved hjelp av photofinish eller endring av tider i deltakerdialogen. Alle heatene rytteren er med i vises på toppen, velg korrekt heat og trykk på endre på tiden som skal endres.

BMX_EndreTidFor å kjøre overføringen på nytt går du til “Før arrangementet”, “Øvelse / Omgang”, “Overføring” og velger klassen, nivået og omgangen det gjelder. Trykker “Kanseller overføring” og så “Hent deltakere til nivå X omgang X”. BMX_overfor

Resultater

Rapporter

Etter arrangementet kan det skrives ut resultatlister under “Etter arrangementet” og “Rapporter” eller fra kjøreplanen som forklart tidligere.

BMX_Resultatliste_detail.frx viser resultater for alle heat.

BMX_Resultater1

Speaker

Speakerløsningen finnes på http://www.eqtiming.no/speaker/login. Fanen Cup gir den beste oversikten for BMX. Man ser deltakerene i heatene. I det de starter vil klokken begynne å rulle på dem og da de fullfører vil tiden eller differansen til vinner vises. Da heatet godkjennes av tidtaker vil man med en gang se overføringen inn i neste heat.

BMX_Speaker