Brikker leses ikke på Brikkeleser (ETS / ECB)

Brikker leses ikke på Brikkeleser (ETS / ECB)

Problem: Brikker blir ikke lest. Dvs. vises ikke i displayet på brikkeleseren.

Sjekk: Blinker brikken når du går igjennom passeringspunktet?
Lyser det grønt på loop lampen på brikkeleseren. (grønt på begge lampene ved dobbeltloop).

Løsning: Mulige årsaker kan være:

Biler og folk: Står det biler/tråkkemaskiner eller folk mellom antennen og streken? Jag dem bort.

Antenne:
Ved ECB: Er antennen koblet på og peker ut imot enden av målstreken.
Ved ETS: Er intern eline , men du skal bruke loop. I såfall  registrer kanskje brikken nært leseren, men ikke på andre siden av sporet.
Ved ETS uten ekstern antenne: Står boksen med håndtaket opp rett på streken?
Skadet kabel. Sjekk at loopene er hele. Reparer eventuelle brudd adhok med elektrotape.
Er loopkabelen koblet til rett plugg. Ved enkeltloop skal kabelen i Loop1 kontakten (svart plugg). Ved dobbeltloop skal loopen deltagerne krysser først i Loop1 og sist i Loop2.
For mye kabel: Overflødig kabel må kveiles pent opp.
Rett avstand mellom trådene og loopene. Det må være rett avstand mellom trådene og rett avstand mellom loopene.
Langrenn/løp: En loop 0.60  To looper: 120 mellom første og 60 til neste loop og 60 mellom trådene i siste loop. Sykkel: øk til 2m, 1m, 1m:
Går sporet der loopene ligger?  Dvs får du registrering nært boksen men ikke langt fra.
Stikker signalet av? Sjekk om det er metall i nærheten av loopene. Metall kan lede bort signalet.

Sjekk: På leseren trykker du på Menu og velger så display>settings>Eline.  Displayet vil da vise et forholdstall for hvor mye strøm det sendes gjennom loopene. Tallet skal helst ligge rundt 2300.

Mange andre brikker: Systemet har en øvre kapasitetsgrense. Sjekk om det er mange brikker som leses istedenfor de som deltar.

Defekt leser: Slå leseren av og skru på intern eline. Sjekk om det leses brikker da.

Merk: En loop: brikken blinker fra den ser feltet og i 15 sek. Dobbeltloop: brikken skal stoppe å blinke på målstreken.

For kort rundetid: Minste rundetid, DVs tiden før en brikke registrerer en ny tid på samme stasjon er 10 sekunder

ACK er off. Dersom ACK er slått av på brikkeleseren, reduseres kapasiteten. ACK skal normalt være på, og dette gjøres fra displayet på brikkeleseren.