emiTag Oppsett av stasjoner og backup av stasjoner

Det er enkelte regler som må overholdes når man bruker emiTag brikkesystem og dette påvirker også backup oppsett.

Minste rundetid.
Mellom to stasjoner med samme kode må det gå 10 sekunder før ny brikken registrerer ny tid.
Tidtakerprogramvaren har i tillegg egne regler for når neste tid blir en gyldig tid.

Minste avstand mellom stasjoner i løpsretningen.

Den minste avstanden mellom to stasjoner med samme kode for at en brikke skal registrere ny tid er 1.2 sekunder.
Tidtakerprogramvaren har i tillegg egne regler for når neste tid blir en gyldig tid.

Backuplesere
Backupleser bør helst plasseres slik at deltagerne bruker mere en 1.2 sekunder mellom stasjonene. Dersom hensikten med backupstasjonen kun er å overta brikkelesning ved dersom den første slutter å virke kan man ha dem nærmere.
På mål må backupstasjon settes minst 1.2 sekunder før Målstreken. Skal man ha etter målstreken må man se på den som kun nummerregistrering og ikke tidsbackup.

Ekstra brikkeleser mål.

Det er mulig å sette opp en ekstra brikkeleser på mål som kun lytter til brikkene og dermed registrere eventuelle brikker som hovedleseren ikke registrerte. Denne har kode 249/ backup finish.
Den må utstyres med radioantenne, men skal ikke ha egne looper.

Ekstra brikkelesere generelt.

Det er mulig å slå av ACK meldinger på en stasjon slik at flere stasjoner lytter på samme passeringspunkt. Kapasiteten, Dvs antall brikker som leses reduseres når ack er av.
Alle stasjoner som skal lytte på samme passeringspunkt må ha samme kode.

Kanaler og frekvenser.

Lesere som skal plasseres tett ved hverandre bør ha ulike frekvenser.
En leser vil bare lese brikker som er trigget av en leser med samme kode, men det er begrenset antall kanaler slik at veldig mange brikkeavlesninger på mange stasjoner kan gi tap.

 • Start, Kode 0
 • 65&249
 • 248 (Normalt mål med dobbeltloop.
 • 66 (Normalt inn skyting)
 • 67  (Normalt strafferunde skiskyting)
 • 90 (Normalt mål ved  enkelt loop)
 • Alle andre koder fra 68-239
 • 250 Brikkeavlesning
 • 251  Brikkeavlesning
 • 252  Brikkeavlesning
 • 253  Brikkeavlesning

Kodens settes i displayet på brikkeleseren ved å velge menu, trykke tasten ved siden av Code og så enten velge sted i menyen eller taste koden på tastaturet og avslutte med enter.
NB: Ved tasting på tastaturet må innledende null angis for kunder under 10o  Eksempel: 090  for kode 90.
Koden blir stående helt oppe i venstre hjørne på displayet.

Minste avstand mellom passeringsspor

Brikkene vil registrere en loop også ett stykke ved siden av der loopen ligger / streken. Det bør derfor tilstrebes 4-5 meter mellom parallelle spor der man har brikkeleser.
Det er viktig at man sørger for at man enten får alle eller ingen på slik passering.

Programregler
Tidtakerprogram vil normalt ha regler for gyldige tider som er strengere enn det brikkesystemet har.