eTiming datautveksling med EQ Timing Admin

eTiming utveksler data med EQ timing admin. (EQ)
Første gang du velger ett menyvalg som har med datautveksling EQ timing vil eTiming be deg om enten å søke opp arrangemanget i EQ eller opprette det.

1 Hente registrerte løp fra EQ
Arrangementet må først opprettes  både i EQ Timing og i eTiming. Registrer alle øvelser, klasser og deltagere i EQ. Når data hentes til eTimingopprettes løyper, klasser,klubber og deltagerne legges inn. Du kan slå på autooppdatering slik at etteranmeldinger som registreres i QT overføres direkte til eTiming (hvert minutt).  Alle nye deltagere i EQ overføres og du kan velge om endringer på deltagere som tidligere er overført skal utføres. Ikke registrer nye deltagere begge steder.

 

2 Opprette arrangement på ET

Denne metoden brukes når arrangementet er opprettet i eTiming og er normalmetoden når påmeldinger er registrert i Sportsadmin (SA) , Eventor eller andre påmeldingssystemer.
Rutinen vil opprette arrangemanget og overføre alle løyper (som er øvelser i ET), klasser, tidtakingssteder, deltagere og tider.

Når arrangementet oppretes settes det til Publiser. Dersom du ikke vil at det skal publiseres offentlig må bryteren slåes av i EQ (Før Arrangementet>arrangement detaljer>publisering)
Dersom data skal vises på Skiforbundets live side må dette slås på under (Før Arrangementet>arrangement detaljer>publisering)

Starte datautveksling

I venstremenyen i eTiming velger du +Påmeldinger> Hent fra EQ

Innlogging
Du må ha gyldig brukernavn og passord for å kunne utveksle data med EQ. Data lagres  på den pc du jobber på.

Regler
Dersom du har ledige startnummer i eTiming og det er løpere uten startnr i EQ vil programmet lete opp neste ledige nummer i klassen.
Løpere som allerede har status annet en Påmeldt i eTiming vil ikke få endret statusen i eTiming.

Dersom startnr eller brikke brukes av en annen løper i eTiming vil programmet fjerne data fra den som er duplikat og legge data på den nye deltageren.

Deltagere som er avmeldt i EQ vil få status Ikke påmeldt i Etiming

For å laste opp data til EQ må deltagerne ha startnummer og samme navn må kun være registrert en gang.