eTiming Flere løpere på samme lag / par løp/ Lagtempo

eTiming Flere løpere på samme lag / par løp/ Lagtempo

Etiming kan settes opp slik at navnet på en løper brukes som lagnavn og så kan man koble flere navn til på samme lagnavn.

Bruksområder:
– Parløp  der det er to -fire løpere på samme lag. Enten med en eller fire brikker.
– Lagtempo
– Stafettpinne stafett

Begrensninger
Inntil fire brikker per lag og inntil 15 etapper/navn
Merk at dersom man løper som en o-stafett må løpet defineres som stafett, 

Brukes ofte i løp med stafettpinne der laget har en pinne med en brikke og det er mange løpere  som løper hver sin etappe.

Flere brikker
Under løpsoppsett / data>løp> avansert er det en knapp for å slå på visning av 4 brikker per løper/lag.

Klasseoppsett
På klassen må man krysse av for etappenavn.

Løper/lag
I løper skjermbildet er det er arkfane som heter etappenavn. Her kan man fylle inn navn på løperne eller importere fra en kommaseparert fil.
Filformat: Startnr,etappe1,etappe2,etappe3..

Start og resultatlister
På start og resultatlistene fra klassevalget eller venstremenyen vil navnene på løperne bli listet opp under lagets navn.

 

 Lagtempo
For å kjøre lagtempo må man også sette antall tider på klassen, dvs hvilken løper sin tid i mål som gjelder som måltid. Som oftest er det 2.
Tidtakingen må startes med ihht klasseoppsett.