eTiming Instruks Brikkeavlesning

tidtaking

 

Brikkeavlesning skjer oftest med MTR eller 250 enhet direkte til en PC rett etter Målposten.  Her er en beskrivelse av de vanligste rutinene.

Når brikken leses av er det noen normalhendelser:
Løperen er godkjent i en løype. Dette er normalsituasjon og vises med navn på løper og tid i en hvit linje i listen.
Løperen er disket. Vises med en gul linje. Løperen hendvises da normalt til Rød sone for videre diskbehandling.
Ukjent løper. Vises med grønn linje.  Dersom løperen har startnr kanman trykke F4 tasten og så skrive inn startnr som tilhører brikken.
Brikken må leses av en gang til og da etter at en annen brikke er lest i mellomtiden.
Man kan også bruke denne funksjonen før løperen er startet til å  tildele ny brikke.

Når brikken er tildelt vises dette med en ekstra linje i listen med teksten Koblet.

Dersom dette ikke gjøres sendes løperen videre til Rød Sone.

 

Død brikke: Dersom brikken ikke lar seg leses av kan man taste nummeret inn på MTR4 eller man taster F2 og skriver inn brikkenr.
Løperen blir disket, men får tid, og han må hendvises til Rød sone.

 

Leiebrikker: Ved leiebrikker vises løperen med lys blå farge.

Avansert

For avanserte brukere er det mulig å høyreklikke på en linje i listen og så velge en aksjon, eks koble brikken til en løper.