eTiming komme i gang

Programmet er et standard Windows program og det må installeres på alle de PC en ønsker å bruke.  Merk at SQL server må installeres separat. Programmet kan kjøres på alle Windowsversjoner fra 95 – 8. SQL server versjonen kan kun kjøres på Windows 7 eller 8.

Opprette arrangement

Velg  +Arrangement + Lag nytt arrangement  fra venstremenyen eller fil>ny  for å opprette et nytt løp og en ny database. Hvert arrangement har sin egen database og det opprettes en katalog for hvert arrangement der database og ulike logfiler lagres. SQL server versjonen lagrer normalt alle databasene i en egen katalog, og alle andre brukerfiler i arrangementkatalogen.

 Tips: Programfil: c:\programfiler(x86)\emit\timing4
Arrangementsmappe: c:\brukere\felles bruker\fellesdokumenter\etiming\dato for løpet

 

.

etiming_nyttarr

Idrett: Velg den idretten som tilsvarer arrangemangstypen du skal ha.  Avhengig av hva du velger så har du tilgang til ulike funksjoner.
Arrangementstype: Gir ytterligere filterering av valg. Normal er i hoveddsak det valget man skal bruke.
Databaseversjon. Gir mulighet for å velge ulike versjoner av databasen. Krever at tilsvarende drivere er installert. Tidligere versjoner av etiming har brukt Access 97.

Antall dager: Vises for noen idretter. Du kan legge til flere dager senere om du ønsker.

Oppsett av arrangemanget.

Avhengig av hvilken type Idrett du valgte når arrangementet ble opprettet vises ulike oppsettvalg. Velg +1 Arrangement – Egenskaper fra venstremenyen eller data>Egenskaper for å endre på instillingene.

etiming_oppsett

 

Karuseller/ Serierenn

Du kan enkelt utvide en arrangement fra å være ett enkeltstående til å omfatte flere dager, eks onsdagsrenn. Legg til flere dager ved å velge 1 Arrangement-Opprett/Bytt dag.

Opprett arrangementet som flerdagers ved å angi antall dager. Programmet vil da melde løperne på til aktuelle dager dersom dette er angitt i import av påmeldinger, og eventuelt melde på til alle dager ved manuell innelgging.

Dersom du har karusell utvider du bare antall dager og bruker veiviseren til å  sette opp neste dag.

 

 Påmeldinger

I de fleste tilfeller kommer påmeldinger fra eksterne systemer.  eTiming støtter følgende kilder:

Sportsadmin:  Langrenn, skiskyting, sykkel* og friidrett*
Eventor: Orientering
QT admin: Alle typer
Palisoft: Alle typer
Excel: Alle typer
OpenOffice: Alle typer
Csv filer: Alle typer.(klasser,klubber,deltagere må importeres serskilt)
Deltager.no: Alle typer. XML import. Alternativt benytt Excel

Ved import opprettes alle klasser, distanser og klubber samt at deltagerne oppdateres. Du trenger således ikke opprette dette før du importerer.

Får å importere deltagere velg Påmeldinger i venstremenyen.