eTiming søke og filter funksjoner

eTiming 4.0 har en rekke filter og søkefunksjoner for vanlige oppgaver.

sokfilter

Søk
Du kan søke ved å trykke F3 tasten og så skrive startnr, brikkenr eller navn.
Du kan søke ved å velge Søk i menyen. Det er hurtigtaster for de vansligste søkebegrepene: CTRL+T=startnr, CTRL+G= Brikke, CTRL+A= Navn.
Du kan også søke ved å skrive i søke feltet midt i skjermbildet og så klikke Søk.
For å søke på flere startnr eller etternavn bruk komma som skilletegn.

 

Filter
Filter fungerer som søk, men her vil alle som passer et kriterium bli vist i listen, mens alle andre er skjult.
Ved tall filtreres det på startnr og brikkenr, Ved dato filteres det på fødselsdato, ved klokkeslett filteres det på starttid, ved @ tegn filtreres det på epost og ellers filtreres det på navn.

Klikk på filter knappen en gang til for å fjerne filteret.

Faste filtre
Klikk på I skogen, ledige eller DSQ/DNF for å filtere på aktuellt ønske.

Funksjoner
Når en eller flere rader er markert som aktiv. (shift+museklikk eller ctrl+museklikk) kan man utføre ulike funksjoner.
Høyreklikk i listen eller velg funksjonsikonet for å få en liste over aktuelle funksjoner.

Bytte tider for markerte     
Merk to deltagere og velg funksjonen Bytte tider for markerte. Alle tider; mål, mellom,brikke etc vil da bli byttet.  Brukes i tilfeller der to personer har byttet startnr
Startnr og brikke/leiebrikke byttes også, slik at eventuelle tider som kommer inn etter byttet kommer på rett deltager.

Slett markerte
Sletter markerte deltagere og alle tilknyttede tider. Også tider fra flerdagerstabellen.

Fjern tid i mål for markerte
Fjerner eventuelle tider i mål for de markerte deltagerne. Mellomtider påvirkes ikke. Løpere med brutt, disk,uttatt  eller utenfor konkurranse  påvirkes ikke.

Fjern alle mellomtider for markerte
Fjerner eventuelle tider i mål for de markerte deltagerne.

Sett aller markerte til Ikke startet
Gjelder kun dem som har status Påmeldt

Sett aller markerte til Avmeldt
Oppdaterer også flerdagers tabellen for aktuel dag og senere.

Meld på markerte
Oppdaterer også flerdagers tabellen for aktuel dag og senere.

Bytt startnr og leiebrikke
Bytter startnr og leiebrikke for to markerte deltagere. Personlig brikke beholdes.

Bytt startnr,leiebrikke og starttid
Bytter startnr , leiebrikke og starttid for to markerte deltagere. Personlig brikke beholdes. Brukes oftest for å endre startliste etter trekning.

Bytt startnr,leiebrikke,starttid og klasse
Bytter startnr , leiebrikke,starttid  og klassefor to markerte deltagere. Personlig brikke beholdes. Brukes oftest for å endre startliste etter trekning.

Bytt brikkenr
Bytter brikkenr mellom to markerte deltagere.

Sett målfotosjekk for markerte
Markerer løpere som sjekket. Dersom listen er sortert på Inkomsttid vises de som er sjekket i lys blå farge.  FF kolonnen er ellers helt til høyre i listen.