ETS eller ECB kommer ikke på nett

Tider kommer ikke på nett

Problem: Brikker vises i displayet på klokken, men de dukker ikke opp på server.

Løsning: Mulige årsaker kan være

  1. Det er ikke dekning. Velg Menu>Settings>Display>GPRS på klokken. Tallet for dekning vises i nedre venstre hjørne. Må være større enn 0
  2. Feil på modem. Bytt klokke.
  3. Feil server. I noen tilfeller kan stasjonen være satt opp til å sende til en annen server. Sjekk på server at det er kommet data dit.
    – Scann QR koden om leseren har det. Sjekk status.
    – Sjekk om det er tider på GPRS serveren og når leseren sist var på nett.
  4. Sjekk at GPRS antenner sitter på plass og at den er hel. Bytt eventuelt til ekstern antenne som monteres høyere.
  5. Flytt boksen litt høyere opp eller om mulig flytt passeringspunktet til et sted med dekning.

Merk at det tar litt tid før dekningstallet viser rett.

Dersom boksen fortsatt ikke kommer på nett, er løsningen å kjøre boksen off-line. Når sistemann har passert, ikke slå av boksen, men ta den med til et sted med dekning. Når boksen kommer på nett vil alle tidene automatisk bli sendt til server. Alternativt kan boksen spooles fra PC.