Feilsøking eTiming

Her er en oversikt over feilsituasjoner, hvordan man unngår at de oppstår og hvordan de kan løses.

Løpere starter feil.

I individuelle renn kan feilstarting lett oppstå, enten ved at man kommer skjevt ut fra 1. startende eller at man hopper over /starter fortidlig når det er opphold i startlisten.

Unngå feilen

Bruk ESD2 Startdisplay. Send startlisten til klokken og bruk den i Pursuit modus.  Startlisten kan sendes fra eTiming med start>Startdisplay, ved å lage startlistefil i eTiming eller QT admin og ESD2 programmet.
Husk å sette modus på klokken til Pursuit.

Dersom du ikke sender startklokkefil, men programmerer klokken manuelt ved Intervall moduset: Husk at 1. deltager starter ett intervall etter starttiden.
Dvs: Setter du intervall til 30 og første start til 10:00:00 så starter første deltager 10:00:30

Bruk starterliste på start. Listen inneholder alle som starter, også ledigenr og indikerer hvem som er avmeldt.

etiming_starterliste

ETS på start.  Bruk helst en ETS på start. Sett på internal eline og velg Code>Start i menyen på leseren.Leseren settes ved beina på deltageren med håndtaket opp og bredsiden mot beina. Sjekk at det ikke smitter til passeringsspor.  Brikkene vil da ta med seg starttiden og man får varsel om det er avvik.
Varselet kommer som Rød celle på brikketid i alle tidtakervinduer, eller som avvik i feillisten. Dersom det er mye feil kan man også  gå over til å bruke brikketiden for alle løpere.

 

Tips: Sjekk alltid at første løper starter rett.

 

Rette feilen

Dersom vi oppdager at det er feil:
1. Gjelder det en løper  –> rett starttiden direkte på løperen.
2. Gjelder det alle eller mange:

I venstremenyen på eTiming velger du + Under arrangementet + Endre starttider.  Finn ut hvor stort avviket er og hvilken vei det er og bruk funksjonen utsett eller fremskynd starttiden. Du kan velge fra/til nummerserier, fra til starttider og velge klasser, løyper etc. Funksjonen flytter alle aktuelle starttider med det oppgitte avviket.

Dersom du har brukt startgrind er det ett tilleggsmoment at tiden da er oppdatert på feil løper. Dersom det er få kan du rette manuelt på deltageren, ellers kan du først  bruke funksjonen Tilbakefør startgrindtid, så utsette starten, og så lese inn logfilen via tidtakervinduet.

Tips: Det er normalt bedre at de på start fortsetter med feilen enn at man tar seg inn igjen på et tilfeldig tidspunkt.

Startgrind sender ingen tider.

1.Sjekk kablene er koblet til, både i grinden og i brikkeleseren. Prøv å polvende.
2.Sjekk at grinden sender tider når den åpnes.
3. Se at kabelen er koblet til rett port i Brikkeleseren. Ikke finish!!
4. Ikke koble microfon til startate kabelen samtidig som kabelen er koblet til startgrinden.

 

Klokken går feil

Unngå feilen

Det er viktig at alle klokker som skal brukes er synkroniserte og sjekket. Gjør det til vane å sjekke alle klokker før se settes ut. Bruk helst GPS synkettid på alt. Last ned App på mobilen og bruk den til å synke.

Dersom mulig. Ta en brikke, gå fra start og gjennom mellomtid og til mål og se at tidene som kommer inn ser fornuftige ut.  Denne testen bør du alltid gjøre før et arrangement.

Rette feilen

Helst bør feilen rettes før det begynner å komme inn løpere.  Dersom det er få løpere, rett klokken direkte på brikkelseren og rett så de aktuelle tidene manuelt.

Dersom det er mange og tiden er feil i mål eller start :  – Vurder å kjøre utsettelse på starttiden.

Dersom det er en mellomtid langt ute i skogen:  Vurder om du kan leve med feilen og så rette tidene etter at løpet er over.  Tidene kan i ettertid  justeres i mellomtidsfliken på deltagere.

Du kan legge inn en avvikstid på klokken. Funksjonen er laget for å legge inn backup stasjoner, men kan også benyttes for å forskyve alle tider fra leseren.
Avviket legges in i tidsjusteringfeltet på tidtakerstasjonen. Avviket er i millisekunder.  Dersom du allerede har lest inn tider må disse slettes og  data leses på nytt.

 

 Det kommer ingen tider inn på brikkelsereren (ets/ecb).

Unngå feil:
Bruk en brikke til å sjekke at stasjonen virker. Med emitag, gå over streken med brikken i hodehøyde.
Med en loop: Brikken vil blinke når den registrerer signalet første gang.  Brikken blinker sakte i 15 sek etter at den så loopen.
Med to looper. Brikken vil blinke når dens er den første loopen og så stoppe brått når målstreken detekteres.

I displayet på ETS skal brikkenr stå, sammen med tid for avlesningen.

Rette feil

1. Sjekk at loopen er satt i rett kontakt.  Ofte havner den i loop2 kontakten selv om det er annen farge på kontaktene.
2. Sjekk at koden på ETS/ECB harmonerer med oppsettet. To looper skal alltid ha 248 / finish som kode.
3. Sjekk at radioantennen er  montert og at kabelen her er ok.
4. Sjekk at det ikke står folk, biler, etct mellom antennen og streken.
5. Sjekk at det ikke er slått på Internal Eline når den ikke skal brukes.
6. Husk at emitag med rød bakstykke stopper å sende når den har send data en gang.
7. Ved enklet loop må kodene på boksen være 65-230. Høyere/lavere kode sendes ikke.
8. Ved startkode. Noen få gamle brikker vil sende data, Nye, med rød bakgrunn vil sende startkode også.

 

Det kommer ingen tider inn på brikkelsereren (Minitrac)

Unngå feil:
Koble antennekablene til antenne og leser og se at de sitter fast. Koble til de lavest nummererte kontaktene dersom ikke alle benyttes.
Bruk testbrikken til å se om antennene er på.
Gå med en brikke over streken og se at brikkenr kommer opp i displayet
Koble antennene rett vei. Flashpoints: Stående antenne ved liggende brikker og motsatt.

Rette feil
Sjekk med en brikke og se at den kommer inn på displayet. Husk at det tar noen sekunder før en brikke vises.
Dersom du har flere lesere tett ved hverandre, sjekk at adressene er ulik. Det står A-B-C eller D i displayet.

 

Brikkelseren sender ikke data til PC/Server (Emitag)

Rette feil:

Moxa/485. Sjekk polariteten. Prøv å snu kontakten.
Moxa: Start kontrolpanel – system- enhetsbehandling, finn Flerports seriellkontoller og velg portinstillinger. Skal være 2W 485.
GPRS:
1. Sjekk på ETS at den har dekning. (menu-settings-display-gprs) Dekningstall 1-4 vises da nederst i venstre hjørne.
2. Scann QR coden (om den er klistret på) og se om enheten er på nett. Eventuelt sjekk server manuelt.
3. Dersom den ikke er på nett, sjekk/bytt gprs antennen. Monter større antenne eller flytt boksen.

Dersom leseren sender data til server, men du får ingen ting til pc.
1. Husk at det kun hentes data fra server etter første starttidspunkt og midnatt.
2.Sjekk at stasjonen er satt opp rett. Riktig serienummer (876100xx) og at hent data er aktivert.
3.Dersom du får feilmelding socket error er det problem med internettforbindelsen på lokal pc.

Brikkelseren sender ikke data til Server (Mintrack)

Rette feil:

Se om det lyser grønnt på Connection lampen på leseren.

Blinker den:
1. Se om modemet er koblet til strøm og antenne.
2. Se at sim kortet er sitter i.
3. Se at modemet er koblet til brikkeleseren.
4. Sjekk at det er satt rett ip adresse.
Menu-6 Netw config:  Ip=192.168.0.xx   der xx er de to siste siftene i serienummeret)
Gateway: 192.168.0.1

5. Sjekk at det er satt rett server. Eventuelt bytt til backupserveren.

 

Brikkeleseren sender ikke data til PC (Mintrack)

Rett feil:
Når leseren kobles direkte til pc må IP adressen være i det samme subnettet som PC. Endre dette på leseren eller legg inn to IP adresser på pc dersom pc er på annet nett enn Minitrack.

 

Brikkeleser sender data, men de vises ikke i QT (Minitrack)

1.Sjekk at serienummer på minitrack er registrert, og at det  ikke er registrert i feil felt.
2.Sjekk at dato og klokkeslettene som stasjonene er satt til å sende er gyldige.

 

Brikkeleser slutter å sende data

Dersom leseren slutter å sende data underveis i løpet bør følgende sjekkes:

1. Har leseren sendt feilmelding ?
2 Er det strøm igjen på leseren. Sjekk siste statusmelding.