Forbered startnummerutdeling

Gjør alt som kan gjøres før utdelingen starter. Samle det løper/rytter skal ha i pose eller konvolutt merket med startnummer og legg dem slik at de lett kan finnes. Det å plukke startnummer, fire sikkerhetsnåler og et par info-ark tar mye mer tid enn det å finne fram posen/konvolutten. Pluss at feilmarginen blir større og gjerne øker proporsjonalt med stressnivået. Og stressnivået igjen øker proporsjonalt med lengden på køen.