Generelt om forebygging

Å forebygge feil er å redusere sjansen for at feilen skal oppstå til et minimum. Forebyggingen innebærer også å lage en plan på hva som må gjøres dersom den allikevel skulle oppstå.

Det viktigste ved dette er å identifisere potensielle problemområder og feilsituasjoner. Her er selvfølgelig erfaring av stor verdi. Men mye kan forebygges ved en systematisk gjennomgang av alt, hele arrangementet stegvis fra start til etterarbeid, personer (stab) og utstyr tenkt brukt.

Den mest kritiske perioden mht. feil og problemer, er fra og med utdeling av startnummer til sistemann er i mål. Dette er en periode da «alt» må fungere.