Grad av feil

Feil og problemer kan være av forskjellig alvorlighetsgrad. Noen feil kan man leve med, andre er ganske kritiske. De verste er de som kan velte hele arrangementet, såkalte «single point of failure» eller SPOF.

Feil/problem man kan beslutte å leve med, er for eksempel at man ikke får mellomtider on-line, men godt kan vente til etter arrangementet og få lastet opp tidene da. Som er situasjonen om ruter ikke virker eller det ikke er dekning.