Hente GPRS data fra Chronotrack

Hente GPRS data fra Chronotrack

Data fra mellomstasjoner, start og ofte også fra mål sendes fra leserne til en  Chronotrackserver. For å hente ned disse data må du gjøre følgende:

1. Du må være tilkoblet internett.

2. Serienumrene på de stasjonene du vil benytte må registreres i eTiming under Før start>Tidsstasjoner/mellomtider.
Serienummeret er trykket på en etikett på brikkelseren og er et nummer tilsvarende  10744

3. Dersom du skal kjøre parallelt eller kunne se data i EQ Timing må du også opprette stasjonene og roller for stasjonene der.

cronostasjoner

4. Start tidtaking fra venstremenyen> Under arrangementet. Velg GPRS som port og 18 Chronotrack som klokke.

5. Du slår av og på spørring og hvor ofte det skal hentes data fra Oppsett av stasjoner.

6. Dersom stasjonene bytter rolle underveis, eks fra startregistrering til målgang må du endre det under oppsett stasjoner.