Integrert spurtpris (strekktid)

Hvis arrangementet ditt har en integrert konkurranse mellom to mellomtidspunkter, for eksempel en spurtseksjon, klatreseksjon eller lignende kan dette konfigureres som en virtuell øvelse i arrangementet.  Resultater for den virtuelle øvelsen blir da tilgjengelig sammen med ordinære øvelser på EQ Live.

Slik gjør du det:

  • Legg til en ny øvelse i arrangementet for spurtseksjonen.
  • Merk øvelsen med “Virtuell øvelse for seksjonsresultat

NB! Ingen deltakere skal meldes på til denne øvelsen.  Alle deltakere i arrangementet som passerer mellom de to punktene i sin ordinære øvelse vil telle med i resultatlisten for seksjonen.

Seksjon1

  • Sett opp passeringsplan for den virtuelle øvelsen.  Tidtakingspunktene som brukes for seksjonen MÅ også inngå i den ordinære øvelsen (eller de ordinære øvelsene)
  • Merk startpunktet for seksjonen som Start
  • Merk målpunktet for seksjonen som Mål
  • Det er viktig at navnet på rollene for stasjonene i den virtuelle øvelsen er identisk med motsvarende roller i den ordinære øvelsen

Seksjon2

I resultatlisten EQ Live vil resultatet bli tilgjengelig som en egen øvelse sammen med de øvrige øvelsen.  Seksjonsresultatene presenteres per kjønn.  Man får altså ikke klassevise resultater på seksjonen.  Men deltakerens klasse vises i listen, så hvis man er ute etter beste løper i en bestemt klasse er det bare å finne første forekomst av den klasse i listen.

Seksjon3