Klubbvis fakturering fra EQ Admin

Du kan generere klubbvis fakturaer for startkontingenter direkte fra EQ Admin.

For å kunne gjøre dette må følgende kriterier være oppfylt:

  • Det må være registrert bankkonto nummer på arrangørens EQ Admin konto.
  • Det må være lagt inn priser på arrangementet.

NB! Dette er ikke det samme som fakturering med webpåmeldingsløsningen hvor EQ Timing tar seg av oppfølgingen av fakturaen frem til den er betalt.  Fakturaer generert på denne måten innbetales direkte til klubbens egen konto og følges opp av klubben selv.  Ta kontakt med kundeservice dersom du ønsker å fakturere med betalingsoppfølging også for klubbvis fakturering.

Registrering av kontonummer

Kontonummer registreres i denne fanen.  Dette ligger utenfor selve arrangementet – så du må gå inn på denne siden uten å velge et arrangement først.

KFKontoInfo

Registrering av priser

Gå til siden Før arrangement/Webpåmelding/Priser.  Her kan du opprette prisgrupper og priser (det er vanligvis tilstrekkelig å opprette én prisgruppe).  Husk å legge inn både ordinære pris og etteranmeldingspriser dersom arrangementet har etteranmeldte.

KFPriser

Fakturering

Selve faktureringen er ganske enkelt en rapport.  Gå til siden Etter arrangement/Rapporter.  Huk av for Vis alle rapporter og skriv Faktura i søkefeltet for å avgrense rapportlisten til å vise kun rapporter som inneholder ordet faktura.  Dobbeltklikk på rapporten for å starte den.

NB! Blokkering av forgrunnsvinduer må være deaktivert i nettleseren din for at rapporter skal fungere. Her kan du lese om hvordan du deaktiverer blokkering av forgrunnsvinduer.

KFFakturering

KFFakturaEksempel

Related entries