Koble direkte til Chronotrack leser

Oppsett for å kunne hente data fra Minitrack via eternetkabel til Lokal PC.

Sett opp nettverk

•Man må være i samme lokalnett.
•Enten må man sette IP og Gateway på leseren til å stemme med det du har på PC. Menu>6 Network cfg>6.2 set network

–  Endre både ip og gateway

•Eller må du legge til IP på PC som stemmer med leseren.
– Ha samme range begge steder (192.168.0.xx)
– Gi PC adresse i begge ranges, se bilde under.
•Husk at Minitrack  helst skal sende til Chronotrack server også, DVs sende gjennom samme  gatway  som PC bruker.
nettverk_flere

Start tidtaking

Start tidtakingsvindu fra Under arrangementet i venstremenyen. Velg UDP Chronotrack på lokal PC og klikk neste. Med mindre du har satt opp en annen målpost enn kode 90 så vil programmet nå oppdatere tider.

Avansert valg

Dersom du skal ha startregistrering, flere mellomtider, backup mål etc så må du legge inn serienummer på leseren og velge hvilken type tid du skal ha. Lokalt er det ip adressen til leseren som brukes for å identifisere den.
(Chronotrack sender ikke med serienummeret).

Ved mellomtidsoppsett er det de to siste sifrene på leseren som brukes som kode. Merk at du både kan hente data fra det lokale nettet eller fra Server.  Se under Hente GPRS data fra Chronotrack.

cronostasjoner

Synkronisere klokken

Klokken på brikkeleseren må synkroniseres på leseren. Du kan ikke styre den fra PC

Hente data på nytt

Du kan ikke spole data fra leseren. Trenger du eldre data må du bruke en USB pinne og hente data manuelt. Velg Menu>3 Tools>3.2 File Dump.