Kvalitetssjekk underveis

Å drive kontinuerlig kvalitetssjekking underveis i løpet/rittet/rennet er å forebygge feil og problemer. Feil avler feil, pluss at en feil kan være systematisk. Kvalitetssjekking vil avdekke feil på et tidlig tidspunkt og avsløre om feilen er gjennomgående eller sporadisk/enkeltstående.

Dersom boksen piper og det eneste man ser passere, er en bil, bør en liten varsellampe tennes. Antakelig er dette en følgebil med en brutt rytter i med hjelm og brikker på.

Verdensrekorder og tilårskomne damer som slår yngre menn, er også noe å sjekke ut.

Det er viktig å sjekke at boksene i mål er synkrone med klokka før førstemann kommer i mål.