Nedrigging

Nedrigging er å samle sammen utstyret etter et renn, løp eller ritt. Dette er samtidig en forberedelse til neste gang utstyret skal brukes og dermed en form for forebygging.

  • Vær forsiktig når plugger tas ut.
  • Kveil kabler sammen på en måte som ikke lager floker eller fører til at de kan brekke. Både isolasjon og tråd kan bli veldig skjøre i sterk kulde.
  • Rens utstyret så godt det lar seg gjøre.
  • Legg utstyret tilbake i de kasser de opprinnelig var oppbevart i.
  • Tøm boksene for vann. Selv om det er brukt beskyttelse mot regn, kan det allikevel ha trengt seg inn noe vann.
  • Merk skadede enheter.