Rigging

Lag en sjekkliste for rigging av utstyret.

Begynn riggingen i god tid før start. Minst 3 timer.

Sjekk at alle bokser fungerer, kommer på nett og at antennene virker.

NB: Synkronisér.

Sørg for at mellomtids-stasjonene håndteres av folk med tilstrekkelig kunnskap. Og utveksle mobiltlf-nr. Les en brikke på hver stasjon og sjekk at den dukker opp i QT Admin. Enten som ukjent brikke eller i «sist sett»-kolonnen. Dette må da gjøres i god tid før start slik at ikke lesingen fører til utregning av tid.

Dersom det er flere MiniTrack-bokser på samme stasjon (gjerne mål): se til at disse er på forskjellige frekvenser (kanaler).