Sannsynligheter

Selv om sannsynlighet i denne sammenhengen blir svært teoretisk, er det ofte godt å få kvantifisert ting. Ved bruk av sannsynlighetsberegning kan man finne ut hvilken sjanse man tar uten reserveløsning (uten ekstra boks), og hvilken effekt en reserveløsning gir. For beregning bruker du Excel.

Sannsynligheten for at enheten (boksen) skal feile, legges i celle A2
Antall enheter legges i celle B2
Utvalg legges i celle C2. Dette er da antall som feiler og som vi skal finne sannsynligheten for.

Utregningen legges inn i celle D2 slik:

excel

Har vi 5 bokser og sannsynligheten for feil på en boks er 1%, ser vi utfra formelen at det er 95,1% sannsynlighet for at ingen av de 5 vil feile. Som igjen betyr at det er 4,9% sannsynlighet for at minst én vil feile. Altså ganske så signifikant. Det er 4,8% sannsynlighet for at eksakt én av 5 skal feile, slik at om vi har en reserveboks, reduseres sjansen til ca 0,1%.

Tenker vi oss at 1 av 10.000 brikker er feil, er sannsynligheten for feil 0,01%. I et ritt/renn med 2.500 deltakere, leses alle brikker med en sannsynlighet på 77,78%. Dvs det er hele 22% sannsynlighet for at minst én av brikkene ikke leses.

Er tallet 1 av 1.000, er det 91,8% sjanse for at minst én brikke ikke blir lest. Med to brikker pr startnummer reduseres feilprosenten her fra 0,1% til 0,01%.