Utøver med feil utdelt startnummer går i mål

Problem:
Han som feilaktig har fått startnummeret 274, går i mål.

Løsning:
Når 274 går i mål, vil Donald Duck dukke opp på resultatlista og scroll. Det er da viktig å oppfatte dette og å sende noen ut til målområdet for å finne vedkommende og identifisere ham. Dersom han ikke har matrosdress er han antakelig ikke Donald Duck. Løsningen er å liste disse to og klikke på «bytt startnummer»:

ByttStartnr