« Tilbake

Reistadrittet - Bardu

 

Reistadrittet 2016, for 7.gang!

Reistadrittets slagord:
Slående natur, smilende frivillige og pur sykkelglede er bare litt av det vi kan love med handa på sykkelhjertet!

Historien bak Reistadrittet:
I februar 2010 ble sykkelgruppa etablert og tatt opp som ei gruppe i fleridrettslaget Bardu IL.

Det var to hovedgrunner til at initiativtakerne etablerte sykkelgruppa:
Det ene var ønsket om å samle og organisere den voksende interessen for sykkelidretten, og da spesielt terrengsyklistene som i flere år hadde deltatt på Birkebeinerrittet og andre lignende terrengritt, men som ikke hadde en klubb å representere.
Den andre grunnen var ønsket om å starte et terrengritt i indre Troms som har særdeles gode forholde for denne idretten.
Initiativtakerne til sykkelgruppa og Reistadrittet var Asgeir Moberg, Trond Magne Hansen og Sylvi Ofstad.

I forberedelsene hadde sykkelgruppa kontakt med både Reistadutvalget og Ole Reistads etterfølgere for godkjenning av å benytte navnet Reistadrittet.

18.juni 2010 ble det første Reistadrittet arrangert, med start og mål på Artillerisletta og løypetrase i Setermoen skytefelt. Det var 32 deltakere det første året.
Det ble også igangsatt planer for å etablere sykkelrittet som en del av en trippel med Reistadløpet på ski og et terrengløp i tillegg.
Flere alternative traseer ble vurdert og testet, blant annet om det var mulig å benytte tilnærmet samme trase som Reistadløpet på ski. Arrangøren landet på at beste alternativet var å benytte Setermoen skytefelt som løypeområde.

Reistadtrippelen:
I 2012 ble Reistadrittet innlemmet i Reistadtrippelen med Reistadløpet på ski og Dølatråkket (terrengløp, etter hvert med navnet Reistadtråkket).
Start og mål-arena ble flyttet til Barduhallen. Løypene i Setermoen skytefelt ble fortsatt benyttet, i tillegg til at Elveparken ble en del av løypa.
Rittet utviklet seg hvert år med flere deltakere, både i turklassene med ei 58 km-løype og ei 33 km-løype og i ungdomsklassene med løyper på 33 og 16 km.
I 2012 deltok 90 sykkelryttere. I 2015 ble det ny deltakerrekord med over 160 deltakere i rittet og 22 deltakere i trippelen.

Under utviklingen av Reistadrittet har Bardu Il sykkel hele tiden hatt fokus på å gi et best mulig sportslig tilbud til deltakerne med et solid teknisk arrangement. Vi har lagt vekt på å bygge stein på stein med kvalitet i fokus.

Rittet har en profil som favner ungdom, mosjonister, familier og de som satser hardere på terrengsyklingen.
Det foreligger planer om videre utvikling av løypetilbudet, noe vi vil komme tilbake til senere. ,

Reistadrittet ble godkjent som seedingsritt til Birkebeinerrittet første gang i 2015.
Også i 2016 har vi oppnått å bli seedingritt til Birken!
Det å være godkjent som seedingsritt for Birkebeinerrittet gir Reistadrittet en ny sportslig dimensjon. Fra vår region er det stor deltakelse til Birkenbeinerrittet og det er da gledelig å kunne tilby et seedingsritt i Bardu. Løypeprofilen og underlaget har store likhetstrekk med Birkebeinerrittet og det er da perfekt for de som ønsker å forbedre sin seeding til Birkebeinerrittet.
Reistadrittet er fortsatt et tilbud til alle som ønsker å delta i et sykkelritt etter egne forutsetninger. Løypene er godt tilrettelagt for alle ferdighetsnivåer.
Reistadrittet følger NCFs regelverk for terrengsykkelritt.
Vi har fra 2015 måttet tilpasse oss til NCF sitt regelverk, der Trimklassen med tid ikke lenger er tillatt.
Vi har også i år valgt å gi et tilbud for alle årsklasser i Tur 33km,  som vi håper kan være attraktivt erstatning for Trim med tid. Tur 58km og Ungdomsrittet 16km er som tidligere. Påmelding for MK 11-16 åpner senere.

Vi benytter NCFs påmeldingsløsning gjennom EQTiming, følg menyen der- husk å legge inn Birken-ID om du skal få seeding til Birken registert.

Alle klasser er med tidtaking.

Premiering til alle klasse vinnere, til alle i ungdomsklassene MK11-16 og mange flotte trekkepremier der du må være tilstede for å få premien.
Vi vil også i år fotografere alle ryttere ute iløypa og ved målgang. Ved påmelding har rytteren godkjent at det tas bilder som publiseres på våre Fb-sider.  Bildene kan fritt benyttes av andre.

Vi ønsker å delta aktivt i folkehelsearbeidet og ser bedriftene i regionen som en viktig målgruppe. 

Vi setter sikkerheten til rytterne høyt og har merket løypa godt som tidligere år - det er dog rytterens eget ansvar å følge rett løype.
Løypevakter er tilstede for å ivareta sikkerhete til rytterene. Vi har tilstede kvalifisert helspersonell under rittet.

I området ved Barduhallen vil det være sykkelservice med Bardu Sport AS, sykkelvask og kiosk der enkle forfriskninger kan kjøpes.

I 2015  innledet Tour de Andørja Terreng, Reistadrittet og Lavkarittet et samarbeide og gjennomførte TMC, Troms Mountainbike Classics.
Vi jobber med å videreføre dette tilbudet også i 2016. Oppdatering om TMC kommer senere.
På Reistadtrippelen sin hjemmeside: www.reistadlopet.net vil det komme oppdateringer om viktige hendelser. På www.reistadlopet.net  finnes det bla. kontaktopplysninger løypeprofiler, priser og resultater fra tidligere år.
Vi benytter også aktivt Facebook siden til Reistadtrippelen og Bardu IL sykkel for info til klubbene og våre deltakere. Følg med der!

Vi takker våre sponsorer Sparebank1 NN, Harila AS(Toyota), Leon Sport AS og Bardu Sport AS!
Stor takk til samarbeidspartner Setermoen Garnison som lar oss benytte Setermoen skyte -og øvingsfelt med de fantastiske mulighetene det gir oss for løyper.


Bardu IL sykkel ønsker dere alle velkommen til Barduhallen og Reistadrittet lørdag den 25.juni! Første start kl 1200.!?

Ta med noen venner og kom!

Roy Steinar Hansen,
Rittleder.

ro-s-han@online.no
Tlf. 95898208
 

Detaljer

 • Oppstart:25/06/2016
 • Påmeldingsfrist:25/06/2016 11:45
 • Sted:Setermoen
 • Gren:Terreng
 • Nivå: Tur Trim
 • Arrangør:Bardu IL Sykkel
 • Deltakerliste Resultater

Øvelser

 • TRIM 16 km 25/06/2016 Klasser ▾

  Kvinner

  1. K11-12

  Menn

  1. M11-12
 • TRIM 33 km 25/06/2016 Klasser ▾

  Kvinner

  1. K13-14
  2. K15-16

  Menn

  1. M13-14
  2. M15-16
 • TUR 33 km 25/06/2016 Klasser ▾

  Kvinner

  1. K17-19
  2. K20-29
  3. K30-39
  4. K40-49
  5. K50-59
  6. K60-69
  7. K70+

  Menn

  1. M17-19
  2. M20-29
  3. M30-39
  4. M40-49
  5. M50-59
  6. M60-69
  7. M70+
 • TUR 58 km 25/06/2016 Klasser ▾

  Kvinner

  1. K17-19
  2. K20-29
  3. K30-39
  4. K40-49
  5. K50-59
  6. K60-69
  7. K70+

  Menn

  1. M17-19
  2. M20-29
  3. M30-39
  4. M40-49
  5. M50-59
  6. M60-69
  7. M70+